Under de senaste decennierna har alla som inte är nöjda med den riktning som det svenska samhället och situationen i världen är på väg i haft mycket att beklaga, oroa och till och med förfasa sig över. Detta gäller inte minst de som betraktar sig som redan ”vakna” eller känner sig som om de håller på väg att vakna upp inför alla de förvrängningar, felaktigheter, halvsanningar och rena lögner som de upptäcker genomsyrar en stor del av de officiella och konventionella ”sanningarna” i världen.

När de nya insikterna under denna uppvakningsprocess börjar ta form i dessa människors medvetande, kan det för vissa kännas som om marken under deras fötter börjar röra sig och inte längre är lika fast som den en gång var. Om detta händer och en begynnande otrygghet och osäkerhet sätter in, så kan det kännas angeläget och vara lugnande att försöka hitta en fast punkt i tillvaron, något som ger stabilitet i denna nya, omvälvande värld som obönhörligt tonar fram för den ännu sömndruckne, och som både kan kännas fascinerande, befriande och skrämmande på en och samma gång.

I en sådan dramatisk livssituation har den samhällskritiska och frihetssträvande alternativa diskussions- och nyhetswebbplatsen Vaken.se sedan starten 2004 varit en varaktig, uthållig, nätverksbyggande, sammanhållande och betydelsefull kraft för de individer som kollektivt ibland har kommit att kallas Vakenrörelsen.

Som jämförelse, och i samma anda som Vaken.se, har vi på Anarchos förlag sedan starten 2007 haft som en av våra intentioner att ge ut facklitterära och relevanta böcker som har potentialen att kunna hjälpa och inspirera människor som vågar se, ifrågasätta, utforska och tänka utanför den snäva ”låda” som det konventionella samhället och dess förespråkare envist och ensidigt vill hävda innehåller de enda idéer och sanningar som är värda att beakta.

I stället för denna, i mångt och mycket officiellt indoktrinerande och påtvingade idémässiga inskränkthet, har vi på Anarchos förlag hela tiden velat ge våra läsare möjligheten att – lite i tyst protest mot dagens digitala och hetsiga data- och informationsflöde – i lugn och ro, i sin egen takt med en fysisk bok i händerna, själva bilda sig en egen uppfattning om de mer expansiva ”kunskapslådor” som ligger bortom och utanför samhällets huvudströmmar.

Många människor har också, under de 15 år som Anarchos förlag och de 18 år som Vaken.se har varit verksamma, verkligen anammat den möjlighet till informations- och kunskapsinhämtande som dessa båda erbjuder, och i dag ser det faktiskt ut som om våra böcker och informationen på Vaken.se är mer aktuella och relevanta än någonsin tidigare. Vi tror dessutom att mycket av innehållet i både Anarchos förlags böcker och på Vaken.se har potentialen att kunna fungera som nya fast punkter i en snabbt föränderlig värld där det ser ut att bli allt mer angeläget och nödvändigt för allt fler människor att börja bygga upp och konsolidera helt nya och mer relevanta verklighets- och världsbilder som kan ersätta och fungera som motvikter till alla de i dag uppenbart dysfunktionella, konventionella åskådningarna.

Utifrån detta resonemang så är förstås vårt svar på frågan i rubriken ovan ett klart och tydligt ”ja!”.

Som avslutning skulle vi på Anarchos förlag – baserat på denna känsla av gemensamhet som vi känner med Vaken.se och det faktum att Anarchos förlag fyller 15 år den 1 oktober i år – vilja erbjuda alla Vaken.se-läsare en rabatt 20% rabatt till och med 30 september på alla ej redan rabatterade produkter i vår webbutik. Ange koden ”VAKEN22” för att få din rabatt.

Peter K. Pettersson
Förlagschef
Anarchos förlag