Luke Rudkowski från WeAreChange konfronterar Arianna Huffington, grundare av The Huffington Post, med frågor om 11 september. Hennes svar illustrerar medias problem med verkligheten och den egna självbilden. Arianna uppvisar en arrogans inför journalistikens kärnvärden och samhället hon verkar i som inte är unik. Samma ologiska tankemönster, samma arrogans, finner man även inom svensk media.

Redaktörers och mediaägares inställning till 11 september är nästan pinsamt entydiga och visar tydligt att man gemensamt bestämt sig för att inte befatta sig med ”konspirationsteorier” kring 11 september oavsett obesvarade frågor och oklarheter.

Ibland övergår arrogansen till en dominerande ilska och irritation. Nyligen hade jag ett kort samtal med en kulturchef på en svensk dagstidning. Samtalet inleddes i hövlig ton. Jag ville bara förhöra mig om deras syn på 11 september, de oklarheter som råder och det tvivel som många människor går runt med, inte minst ungdomar. Tvivlet leder till en kulturell diskrepans som kan få eller har betydelse för samhällets utveckling.

Så fort det kom på tal, i hövlig normal ton av mig, så bytte personen i andra änden skepnad. Jag märkte på hans röst hur pulsen steg och att han blev ilsket stressad. Min egen varma luft som blev till ord blev till ett vapen som träffade något i hans eget mentala försvar. Orden ”11 september”, ”frågor” och ”kritik” triggade en förprogrammerad perception med en given konnotation som han behövde skydda sig mot. Samtalet avslutades mycket snabbt då han sa att det tagit en ”obehaglig vändning” (eller något åt det hållet, minns inte exakta ordvalet) och inte ville prata mer.

Bemötandet från media mot medborgare och samhället avslöjar hur traditionell media har kommit för nära den politiska makten för att kunna agera som demokratins beskyddare

Av: Pål Bergström

palbergstrom.com, Arianna Huffington illustrerar medias arrogans kring 11 september

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här