Artificiell Intelligens (AI) har blivit en alltmer framträdande kraft i dagens teknologiska utveckling, och dess roll i den gröna revolutionen har lyfts fram som en potentiell lösning på ”vad de kallar” klimatutmaningar samt för att minska resursanvändning i helhet. Trots detta väcker den pågående gröna agendan frågor om negativa konsekvenser och äktheten i lösningarna.

För att förstå dagens utmaningar med AI och teknologisk utveckling är det värt att reflektera över den industriella revolutionens negativa påverkan. Trots att den ledde till ökad produktion och teknologisk framsteg, följdes den också av arbetskraftens dåliga arbetsvillkor och en betydande miljöpåverkan. Energikrävande processer och användningen av smutsig energi resulterade i negativa konsekvenser för samhället och miljön.

Jämförelsen med dagens framsteg inom AI och robotik avslöjar liknande mönster. Även om robotar inte har lönekostnader, medför deras produktion och drift energikrävande processer, inklusive gruvdrift av sällsynta metaller. Denna industri är känd för att vara förorenande och energiintensiv, vilket reser frågor om hållbarhet och den verkliga miljöpåverkan av teknologiska framsteg.

Samtidigt som vi omfamnar idén om att bekämpa resursbrist, finns en växande misstänksamhet om den gröna agendans äkthet. Vissa hävdar att det kan vara en strategi för kontroll snarare än en verklig lösning. Att övergå till smarta städer och AI-drivna system kan, enligt vissa, vara ett sätt att centralisera och övervaka samhällen under täckmanteln av miljövänlighet. Detta blir än tydligare när implementationen av AI faktiskt inte ser ut att skapa den effektivisering som utlovas.

Den ökande användningen av AI och datacenter bidrar till den globala energiförbrukningen. Datacenter står redan för 1 till 1,5 procent av den globala elförbrukningen, och med prognoser om en fortsatt tillväxt inom AI ökar trycket på energisystemen ytterligare. Enligt en studie i Joule förväntas NVIDIA skicka 1,5 miljoner AI-serverenheter per år vid full kapacitet 2027, vilket skulle kräva en enorm mängd energiökning som kan jämföras med energiförbrukningen av många små länder.

Forskare varnar för den ökande energianvändningen i samband med AI och framhåller att om Google skulle använda AI för alla sökningar, skulle energiförbrukningen dramatiskt öka. Detta är dessutom endast en liten del av användningen för AI. Det finns i princip ingen mänsklig process som inte kan ha hjälp av AI. Det möjliga implementationen av AI är därmed obegränsad. Detta understryker behovet av att integrera hållbarhet i diskussionen om AI och teknologiska framsteg.

Inför framtiden är det viktigt att noggrant överväga de potentiella konsekvenserna av att omfamna AI som en lösning. Den gröna agendan, medan den erbjuder en vision för en mer hållbar framtid, måste utvärderas skeptiskt för att undvika oönskade konsekvenser. Hållbarhet måste vara en integrerad del av teknologiska framsteg, och lösningarna bör fokusera på att skapa effektivare system som kompletterar mänsklig arbetskraft snarare än att ersätta den.

Om den gröna agendan fortsätter som den gör nu så betyder det att energiförbrukningen inte alls minskar och att man istället skapar en ökad miljöförstöring. Den enda fungerande lösningen jag ser där vi ser en drastisk ökad teknisk lösning till våra samhällen är att endast en liten del av mänskligheten kan få tillgång till denna teknik på bekostnad av att resten av världen får ta både ekonomiska- och miljö- konsekvenser. Dessutom så är det troligt att de som faktisk får tillgång till utvecklingen blir så hårt kontrollerade av den att deras frihet faktiskt riskerar att minska dramatiskt.

Slutligen kräver den pågående diskussionen om AI och den gröna revolutionen inte bara teknologiska framsteg utan också en noggrann övervägande av deras verkliga påverkan på samhället och miljön samt vilka intressen som ligger bakom den. Att förena innovation med ansvarsfull användning blir nyckeln till en framtid där teknologin stödjer och förbättrar våra liv utan att kompromissa med planetens välmående. Ser vi på dagens geopolitiska situation så är det tydligt att det inte finns någon part som verkar ha ett ärligt uppsåt och att en global revolution krävs innan vi kan se någon positiv utveckling.

Mikael Cromsjö, Artificiell Intelligens och den Gröna Revolutionen

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här