Journalisten Kent werne målar upp att kritik om globalisternas ambitioner för världsmakt och politiska anklagelser mot den nya världsordningen är ett höger-fenomen och endast ogrundade konspirationsteorier vars idéer bygger på gamla antisemitiska idéer. Ledande kritker av Den nya världs ordningen som Garry allen (författare av Say ”No!” to the new world order.) och Noam Chomsky (författare av World Orders Old and New.) och Michel Chossudovsky (författer av Globalization of Poverty and the New World Order.) är inte höger. Allen var en oberoende politiskt aktivist, och Chomsky är en av de mest inflytelserika vänsterkritikerna av amerikansk utrikespolitik, och Chossudovsky är en oberoende politisk aktivist.

När Werne talar om antisemitiska konspirationsteorier så går han tillbaka till författare från 1800-talet och till 20-talet när Sions vises protokoll spreds och pekar ut hur antisemitiska konspirationsteorier, iden om en judisk världskonspiration, till stor del var det som motiverade förintelsen. Detta är en förenklad och ofullständig förklaring av historien. I verkligheten spelade den elitiska Rockefeller Foundation en avgörande roll inte bara i finansieringen av rasistiska och elitiska rashygieniska rörelser i USA, utan även vid införandet av den rashygieniska ideologin i Nazityskland, vilket gjorde det enklare att få till stånd de värderingar som ledde till Förintelsen.

Den industriella eliten i USA hjälpte också till att finansiera Hitler och nazisternas krigsmaskin, historikern Charles Higham bevisade, med en uppsjö av dokument som han fått tillgång till via offentlighetsprincipen, att de ledande affärsmännen med rashygieniska åsikter, med Rockefeller i spetsen, fortsatte att finansiera Hitlers krigföring, till och med efter USAs krigsförklaring mot axelmakterna medans amerikanska arbetare klädda som soldater sprängdes i bitar vid olika fronter. Flera stycken akademiker, forskare och journalister har dokumenterat hur USA hjälpte nazisterna, det är inget som är ifrågasatt idag även om det inte är välkänt. Utöver forskare som Charles Higham, Christopher Simpson, Eric Lichtblau, Antony Cyril Sutton och John Loftus som avslöjar och skriver om detta så har t.ex. journalisten Eva Schweitzer skrivit om hur eliten i USA hjälpte nazisterna i hennes bok, Amerika und der Holocaust (Droemer/ Knaur, 400 s) från år 2004. Från förordets första sida, ”De flesta amerikaner tror att de alltid har stått på antifascisternas sida. Men det är inte sant. I verkligheten stod Amerikas industriella elit i både antifascisternas och fascisternas tjänst. Medierna tonade ned Förintelsen, nazisterna fick ekonomiskt och ideellt stöd från USA.” Svd har skrivit om detta i en artikel med titeln ”USA-elit stod i fascisternas tjänst”. Hitlers dröm om ett tusenårigt renrasigt rike och bankirernas egna planer, ledde till ett vansinnigt världskrig där över 50 miljoner dödades och ännu fler skadades. För den rådande eliten inom finans- och affärsvärlden var det hela dock bara ”business as usual” och man fortsatte håva in via den blomstrande krigsindustrin samtidigt som man lade upp planerna för att efter kriget forma de traumatiserade massornas sinnen i ”rätt” riktning.

På 70-talet var där kristna rasistiska grupper som spred konspirationsteorier och andra högerpolitiska grupper som Lyndon larouche nätverket som spred konspiratoriska ideer och antielitismen. John Birch Society (JBS) var en liten rörelse som också spred sådana ideer men de har avfärdat deras stämpel som högerextrema och menar på att de är dedikerade till att återställa republiken enligt visionen av de grundande fäderna: en begränsad regering, med individfrihet och enligt rättsstatsprincipen. The new christian right antog många teman från JBS och blev en källa till konspiratoriska berättelser under 1980-talet och 1990-talet. Dessa grupperna var inte lika stora som den libertarianska rörelsen som ibland också diskuterar maktförhållanden utifrån ett konspiratoriskt perspektiv, och hade inte samma starka och sakliga argument att backa upp deras världsbild med som ledare inom den libertarianska rörelsen hade.

Murray N. Rothbard var en central figur i den amerikanska libertarianska rörelsen från 1900-talet. Rothbard använde sig av en maktpolitisk analys för att undersöka förhållandet mellan pengar, makt och krig. Rothbard visar hur rika eliter bara kan manipulera världs affärer via sina förbinde