Abby Martin från Empire Files intervjuar den tidigare tekniska chefen William “Bill” Binney som arbetade på NSA (National Security Agency). Han blev visslare flera år före Snowden när han avslöjade NSA:s ej auktoriserade övervakning av privatpersoner över hela världen.

Intervjun på 27 minuter sammanfattar på effektivt sätt hur NSA arbetar, varför han valde att avslöja övervakningen och konsekvenserna för hans privatliv.

Läs mer på newsvoice.se