Journalisterna inom etablissemangets massmedia i allmänhet och Public Service i synnerhet har i vår tid utvecklats till det styrande maktetablissemangets främsta försvarare och propagandister,  en åsiktsdiktatur. En gång i världen betraktades journalismen som den tredje statsmakten som var satt att kritiskt granska samhällets makthavare. Dagligen får vi exempel på att denna kader av journalister numer ser som sin viktigaste uppgift att försvara makten genom att förminska och sprida falska anklagelser mot de nya fria medierna som tagit över rollen som maktens kritiker. Den som mer än någon annan gett detta trista förhållande ett ansikte är den svenska journalismens överhuvud, Publicistklubbens ordförande Robert Aschberg. Han är galjonsfiguren för den svenska åsiktsdiktaturen.

Vi ser i dessa coronatider ett övertydligt bevis i hur kritiken mot etablissemangets – regeringens politik helt uteblivit. Varje kväll pumpas vi med propaganda om hur väl svenska myndigheter sköter pandemin. Sverige har dock skandalöst höga dödstal i jämförelse med liknande länder. Det skrivs och pratas mycket lite om det i MSM och i den mån det kommer någon kritik så är den enbart riktad mot tjänstemännen inom Folkhälsomyndigheten. Sannolikt har myndigheten valt en ganska klok väg. Huvudorsaken till att Sverige har rekordmånga dödsfall i Covid-19 i jämförelse med liknande länder är politisk. Men det berör vår etablerade journalistkår inte med en stavelse.

Orsaken bakom de skandalöst höga dödstalen i Sverige är decennier av nedrustning av vår äldrevård och våra äldreboenden. Det är nämligen bland dessa äldre som döden härjar ohämmat. Det står klart att våra gamla har hamnat i välfärdens strykklass. Att det är ett medvetet val från våra politiker märks inte bara i resursfördelningen utan också i hur lagarna är skrivna. Det är en skandal som SR inte vill röra vid och som är i klass med det som också sker nu, att de Covid-19 sjuka gamla får morfin i stället för syrgas på våra äldreboenden – något som mest liknar aktiv dödshjälp.

Man har satt äldrevård och äldreboenden på svältkur. Dessa verksamheter bemannas ofta med okvalificerad billig arbetskraft som många gånger saknar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna kommunicera med de gamla. Den näringsfattiga föda som därtill erbjuds på dessa äldreförvar leder även till att de får allvarlig brist på vitaminer och andra näringsämnen (bl.a. livsviktig D-vitamin) som gör dem svaga och extremt känsliga för infektioner. Därutöver har samhället på senare tid börjat med att ständigt flytta dessa sköra åldringar från det ena förvaret till det andra, det för att ge plats åt de hundratusentals ekonomiska migranter som politikerna tagit in i landet. Detta skapar en otrygghet som bara den, ofta leder till för tidig död.

I ett antal reportage har den fria TV-kanalen Swebbtv uppmärksammat samhällets hänsynslösa behandling av våra gamla. Swebbtvs mycket snabbt växande genomslag hos allmänheten med miljontals tittare har inte gett makthavarna någon ro. Därför har man i ett reportage i Sveriges Radios Medierna under gårdagen (9/5) sänt ett ytterst tillrättalagt reportage om TV-kanalen. I reportaget påstår man falskeligen att Swebbtv inte talar sanning när man upplyser om hur äldreboenden töms med falska argument om reparationsbehov. De gamla och sköra rycks upp ur sin trygga miljö för att ge plats åt migranter. Jag bor själv i Vasastan och har med egna ögon bevittnat hur ett sådant äldreboende utrymts och nu är bebott av ekonomiska migranter ifrån sydliga breddgrader. Att Swebbtv med framgång uppmärksammat detta ger inte makten en lugn stund och då står deras propagandamediers journalister till förfogande för att försöka misstänkliggöra TV-kanalen.

Man använder den vanliga tekniken att påstå att Swebbtv far med osanning, viket de bevisligen inte gör. Sedan försöker man misstänkliggöra kanalen med några inslag av typen guilt by association. Huvudtemat är att dra fram historiska band till landets näst största parti SD som ju systematiskt nekas möjlighet att komma fram i Public Service med sina nationella värderingar. Swebbtv sticker inte under stol med att man har en nationell värdegrund vilket coronakrisen visar är en klok linje. Kritiken är skrattretande när man betänker att partisympatierna bland Public Service medarbetare till 52% ligger hos det lilla extremistpartiet Mp som man ger massor av utrymme. Detta verklighetsfrämmande parti undgår all kritisk granskning i Public Service.

Den miljon tittare som har tagit del av Swebbtvs program har nog svårt att känna igen sig i SR:s beskrivning. Palmemord, terrordåd och annat lyfts fram i den konspirationshistoria som SR väver ihop om Swebbtv. Inte med en stavelse berörs de 27 program som belyser Coronapandemin, programmen om den ekonomiska utvecklingen eller hundratals program som framförallt granskar makthavare, dvs det som Public Service borde göra.

SR använder även den teknik som CIA en gång lanserade för att förringa de som avslöjade deras olagliga statskupper – nämligen anklagelser om att man är konspirationsteoretiker. Det man lyfter fram som exempel är en intervju med en person som efter en omfattande research skrivit en bok som lanserar en speciell hypotes om Palmemordet (en hypotes som jag själv betvivlar). Det vore kanske klandervärt om det fanns ett bevisat brott och en skyldig brottsling. Men det gör det ju inte, istället cirklar det runt en rad olika lika konspiratoriska hypoteser. Så länge som rättsmyndigheterna inte lyckat lansera ett hållbart bevis för hur mordet gått till, måste det ju vara en skyldighet för ett neutralt medium att vrida och vända på alla hypoteser utan att bli anklagad för att vara konspiratorisk. Det ytterst anmärkningsvärda är ju att det inte föreligger någon officiell dödsattest och att ingen neutral person har haft möjlighet att se foton på den mördade, något som bara Swebbtv lyft fram. Att det verkar vara något som makthavarna döljer, gör ju att det är en skyldighet för varje granskande journalist att söka sanningen. Det som skiljer den av Swebbtv uppmärksammade hypotesen från övriga, är att den är besvärande för några av landets mäktigaste politiker. Alltså återigen är SR ute efter att försvara makthavare.

SR fortsätter sedan med misstänkliggörandet genom att anklaga Swebbtv för att förmedla rasism. Som exempel väljer man ett uttalande av professorn Karl-Olov Arnstberg i ett inslag där han konstaterar att den stora invandringen till Sverige leder till att de infödda svenskarna med tiden blir en minoritet. Detta menade han beror dels på den fortsatt stora invandringen dels på att de invandrande kvinnorna föder fler barn än de infödda. Vari det rasistiska i det uttalandet ligger förstår jag inte. I åsiktsdiktaturens Sverige får man inte redovisa fakta som kan besvära makten.

Jag vänder mig till alla er journalister med en vädjan att leva upp till er yrkeskårs moraliska skyldighet att utöva ert yrke som granskare av den politiska makten och att vägra ställa upp på rollen som åsiktsdiktaturens kolportörer. Ni som ägnar er åt detta måste må dåligt av skamkänslor när ni ser er i spegeln.

Lars Bern, Åsiktsdiktatur – Maktetablissemangets visar sitt fula tryne

Originaltext: anthropocene.live

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här