27 av 35 åtalspunkter som förre kongressmannen och presidentkandidaten Dennis Kucinich lade fram i kongressen för riksrättsåtal mot president Bush, kan återanvändas mot president Obama. Det skriver den undersökande journalisten och författaren David Swanson. Han har varit en ledande aktivist beträffande att hålla reda på krigsbrotten som har begåtts av George W. Bush, Tony Blair och Dick Cheney. Swanson har sågat Obama för att vara sämre än Bush genom sin politik som ignorerar konstitutionen beträffande att upprätthålla maktdelningen, genom tortyr, mord, att fängsla människor utan rättegång och genom att spionera på amerikanska medborgare i stor skala.

I en artikel i Counterpunch den 27 mars säger Swanson följande:

– Att vi inte har lyckats hålla Bush ansvarig har förutsägbart lett till att hans efterträdare blivit mycket värre på att missbruka presidentens makt. Och detta var inte bara förutsägbart, utan förutsågs…

– Jag hjälpte till att formulera omkring 70 åtalspunkter mot Bush, av vilka kongressmannen Dennis Kucinich valde ut 35 och lade fram dem i Kongressen. Nyligen tittade jag igenom de 35 punkterna och fann att 27 av dem skulle även gälla för president Barack Obama, trots att hans nya sätt att missbruka makten inte var med p