Israel och England är två länderna som ligger långt framme när det gäller vaccination av befolkningen men nu möter stora problem.

Till och med 15 augusti 2021 har en majoritet som är över 50, vårdas på sjukhus och dött i covid-19 i England (se grafik) varit vaccinerade. Vi ser