Schwabs mål är, med hans egna ord, att fånga demokratiska regeringar och institutioner runt om i världen och ersätta dem med företagsmakt. Detta kommer enligt Schwab att leda till skapandet av en envärldsregering där människor ”inte kommer att ha någonting, inte äga någonting och vara lyckliga”.

Covidpass – Svenskar blir chippade som djur
Trendiga svenskar är de första människorna i världen som blir mikrochippade för att visa sin experimentella covidvaccin-status. Att vara mikrochippad som ett djur har blivit populärt de senaste åren bland vissa svenskar och trots att det äventyrar den kroppsliga integriteten anses bekvämligheten att inte behöva bära kontanter, nycklar eller personlig identifiering överväga. Enligt Aftonbladet ökar nu antalet svenskar som chippar sig när de svens