treeofliberty

Editor in chief

Latest Articles

Den härskande klassens inrättande av globalt styre med CFR och BIS i spetsen: Del 5 – Globala Pirater vs. Skatterättvisa

Minst 21 biljoner dollar av orapporterade privata finansiella förmögenheter ägdes av förmögna privatpersoner via skatteparadis i slutet av 2010. Detta belopp motsvarar storleken på...

Den härskande klassens inrättande av globalt styre med CFR och BIS i spetsen: Del – 4 Världsordningen under västerländsk hegemoni

Enligt forskaren Peter Dale Scott så finns där idag inom många stater en säkerhets sfär som ”invaderar” sfären av demokratisk politik. En enväldiga säkerhetsstyrka...

Den härskande klassens inrättande av globalt styre med CFR och BIS i spetsen: Del 3 – Globaliseringens dolda flexibla nätverk och etablissemanget som koncept

Ekonomen och författaren Jeff Faux, har beskrivit i sina böcker hur där existerar en global härskande klass idag som genom deras nätverk, några av...

Den härskande klassens inrättande av globalt styre med CFR och BIS i spetsen: Del 1 – Den hemliga ordern av den amerikanska affärseliten

En CFR-Historikers Berättelse från Insidan CFR-medlemmen Carroll Quigley var historieprofessor på Georgetown University från 1941 till 1976. Han undervisade också vid Princeton och Harvard, samt...

USA:s och NATO:s inblandning i Syrien

Den kanske tidigaste skådeplatsen av avdemokratisering var Syrien. Trogen till kolonialismens logik, styckade det imperialistiska Storbritannien och Frankrike upp och delade det Ottomanska imperiet...

USA erkänner krigsförbrytare inom al-Qaida som Libyens officiella regering

Även de som i åratal har studerat hur den globala, kriminella finansindustriella oligarkin brett ut och befäst sig kan ha märkt att kriget i...