Helt fantastiskt, det är de ord som beskriver vad jag upplevde på vår Awake Festival i Ljungskile. Människor från alla bakgrunder och livsöden kommer samman, möts som en tribe, som en familj. Gemensamt är vår längtan efter sanning och frihet. Vi är alla vakna, väckta från en slummer, på väg mot en sann förståelse av vår omvärld. Vi delar en insikt om samhällets bedrägeri. En insikt som binder oss samman som om vi alltid har varit vänner, fastän jag mött de flesta bara ett fåtal gånger. Vi möter varandra på ett sätt som är nytt och detta händer överallt.

Festivalen är ett uttryck av firande av vår frihet, och ett sätt att knyta samman och hitta det som är viktigt. Vi låter oss inte dras ned av rädsla och sorg, utan ser hur vi kan leva i överflöd och glädje. Vi skapar en brygga mellan de gamla traditionerna och den nya moderna människan. Genom cirklar och fraktaler organiserar vi festivalen tillsammans. Vi delar och möts på ett sätt som stärker oss och skapar flöden mellan människor. Många var fascinerade över hur man kan skapa en festival utan förberedelser, där endast några grytor