Ayur-Veda på hemmaplan

Gamla traditionella vishetsläror med vidhängande hälsoläror som hängt med och överlevt ända in till våra moderna dagar är självfallet intressanta. De har verkligen motstått tidens tand. En sådan lära är den sydasiatiska Ayur-vedan. I den här artikeln kommer vi inte att göra någon djupare analys i att förklara dess olika element utan det blir enbart en enkel översikt. Däremot har vi granskat hur den idag tillämpas, både som vardagsmetod – till fest och vid allvarlig sjukdom och då på dess verkliga hemmaplan. På Sri Lanka har liksom i Indien Ayur-vedan förmodligen använts kontinuerligt under flera tusentals år. Här finns egentligen ingen bortre gräns för den erfarenhet man samlat på sig då en stor del av Ayur-Vedan hämtar sin läkande kraft från naturens eget apotek – från växterna runt omkring oss. Och den erfarenheten har ju människan haft med sig evolutionärt, för redan som vattenapor visste vi intuitivt vilka växter som kunde balansera oss vid ohälsotillstånd.

Ayurvedans principer
Själva ordet ayurveda är sanskrit och består av de två delarna ayur = liv och veda = vetenskap. Det är det ursprungliga medicinska systemet som praktiserats på Sri Lanka och i Indien sedan åtminstone 4000 år tillbaka. Trots att det funnits parallellt med morden västerländsk naturvetenskap de senaste två –tre hundra åren har man valt att fortfarande se på naturen utifrån den ursprungliga uppfattningen. Där uppfattar man att människokroppen liksom hela universum är uppbyggd utifrån de fem stora grundelementen: Apo = vatten, thejo = eld, vayo = luft, patavi = jord och akana = rymd eller eter. Ayurvedan är det mest kompletta vetenskapliga hälsosystemet när det gäller att förebygga sjukdom och att återföra patienten till hälsa. Det är ett system som fokuserar på sjukdomar = avvikelser från det normala tillståndet och försöker finna vägar för att återbalansera detta till hälsa. Inom ayurvedan så fokuserar man också direkt till miljön och vår växelverkan med den. Därför anser man att det är av yttersta vikt att det finns en balans mellan dessa fyra viktiga komponenter i en människas liv. De är kroppen, tankarna, medvetandet eller själen och hennes relation till de fem elementen. Det är växelverkan mellan dessa fyra komponenter som man kallar för de tre biologiska energierna; Vata, pitha och kapha. Bioenergierna avgör hälsostatusen och den fysiska konstitutionen hos individen. Man kan exempelvis vara benägen att i sin konstitution ha endragning åt pithahållet = eld och vatten och då ska man också ha en behandling utefter denna särart. För en person som har sin huvudskaliga konstitution åt vata (= luft och eter) – hållet så blir behandlingen en helt annan även om symtomen är desamma som hos personen med tonvikt åt pitha. På samma sätt som de fem grundelementen påverkar den kroppsliga hälsan så har man indelat den mentala och andliga påverkan med tre avgörande krafter. De är sattva, rajas och tamas. Om det är en obalans mellan dessa tre krafter så påverkar det individen mot mental ohälsa. Balans är således ett nyckelord inom ayurveda. Det gäller också den rytmiska balans eller cykler som man genomlever under ett dygn där olika organs aktivitetsnivå växlar under dygnet. Detta är en given kunskap inom ayurvedan som man tar mycket hänsyn till vid medicinering och också vid operationer

Klinisk användning
Vid den lilla privata ayurveda-kliniken i Negombo i Sri Lanka hälsar oss läkarna Mrs Anthony och Nihal Fernando. Här erbjuder man de gästande charterturisterna på avslappnande, välgörande massage eller så kan man bli nedsänkt i ett bad med allehanda välgörande oljor och örter. Det är precis detsamma som vi känner igen från västerländska Spa och som ger upphov till välgörande avslappning åtminstone i det korta perspektivet. På kliniken i Sri Lanka kan man också sätta in det tyngre batteriet vid allvarligare kroniska sjukdomsstillstånd. Mrs Anthony demonstrerar hur man har ett sätt att nå in till patientens inre och verkligen kunna påverka på djupet. Patienten får placera sig liggande och sedan låter man droppe efter droppe av något örtextrakt falla ner just på pannan – på det tredje ögat – platsen för ett av de två chakran som är placerade på huvudet. Det sammanfaller helt med det som man senare i västerländsk anatomi upptäckt som lokaliseringen för tallkottkörteln. Tallkottkörteln är den körtel som utifrån påverkan av ljuset svarar för den hormonella styrningen av mängder med processer i kroppen som har en cyklisk natur, dvs de har en egen rytm med maxima och minima – allt avpassad till dygnets och årstidernas växlingar av yttre ljustillgång. Genom inverkan av speciella örter på det Tredje ögat kan man erhålla mycket bra resultat vid vissa krämpor. Exempelvis har man noterat hur patienter med tinnitus efter en fyra-fem behandlingar kunnat lindra eller helt bli kvitt sina besvär.

Nihal Fernando
För läkaren Nihal Fernando så blir det ofta att ta sig an patienter med betydligt svårare problem. Själv arbetar han såväl på det lokala sjukhuset, som deltid på sin ayur-veda-klinik och då blir det naturligt för honom att integrera de två systemen av medicinska skolor. Att integrera innebär för honom att ta det bästa från vardera disciplinen. Detta att ha den dubbla erfarenheten fick också Nihal nytta av när han själv råkade illa ut i en bilolycka, där hans överlevnad hängde på en skör tråd och där han tvingades till benamputationer. Där kom skolmedicinen in med räddande kirurgi. Men när det gällde att skynda på läkningsprocessen och att stå ut med smärtorna efter de svåra skelettskadorna, då blev det de egna ayurvediska preparaten som fick lindra. När Nihal Fernando möter en patient så blir det först en diagnostisering utifrån de tre huvudprinciperna; Vata – pitha – kapha. Patientens personlighetstyp uppskattar Nihal genom att studera dennes hållning, tal, allmänt utseende, tungans utseende och också genom en enkel pulsmätning. Det är lika viktigt för den ayurvediske läkaren i valet av behandling att avgöra vilken personlighetstyp patienten tillhör som att kunna diagnostisera sjukdomen. Samma sjukdom kan kräva flera olika sorters behandlingar, beroende på vem patienten är. Det är inte utan stolthet som Nihal Fernando visar upp i sin klippbok med fotografier hur han då och då lyckats med att avsevärt förbättra tillståndet hos patienter, ofta är det just turister som kommit till hans klinik för sin sjukdoms skull, med bland annat mycket nedsatt rörelseförmåga på grund av MS. Utifrån sin dubbla erfarenhet som läkare både inom traditionell skolmedicin och med ayurvedisk bakgrund så är det lätt för Nihal Fernando att göra jämförelser. När vi undrar för vilka sjukdomstyper som han ser att ayurvedan är överlägsen så gäller det framförallt för migrän, vid förlamningstillstånd och vid psykologiska sjukdomar. I alla dessa tre fallen kan man med fördel behandla genom att använda sig av det tredje ögat. Bland de örter som Nihal anser
är mycket användbara inom Ayurvedan så framhåller han främst Sandelträ, Neemträdet, aloe vera, råolja från kokosnöten och Baraka som är oljan från svarta frön. Men kryddorna har också en ren medicinsk användning där kardemumma, chilipeppar och kanel bara är några som har mycket värdefulla egenskaper.

Örter botar Diabetes I
En del andra ayurvediska örter har vid nutida forskning också med moderna metoder bevisats bära på mycket intressanta egenskaper. En av dessa är en växt ur svalrotsfamiljen Gymnema sylvestre (på engelska gurmar). Vid flerfaldiga experimentella försök vid forskningssjukhus i Indien har den visat mycket påtagliga positiva effekter vid diabetes. Att den har en träffsäkerhet vid diabetes typ II, s.k. åldersdiabetes, är kanske inte så uppseendeväckande. Sjukdomens orsak torde vara att de fettlagrande celler som ska ta emot ett överskott av socker ur blodet inte förmår göra detta tillräckligt snabbt på grund av att deras membran är defekta – läs gärna har en brist på inlagrade essentiella fettsyror. Detta benämns något vilseledande av skolmedicinen för insulinresistens. Här finns det många terapier som kan åstadkomma ett tillfrisknande. Men man har vid såväl djurstudier som vid kliniska undersökningar utformat terapier med Gymnema sylvestre som huvudkomponent också vid diabetes typ I. Inom västs skolmedicin så ger man dessa patienter dels dietråd, men också sätter man in daglig insulinbehandling för att de ska kunna leva med sin bristsjukdom, vilken består i att bukspottkörtelns betaceller förlorat sin förmåga att producera insulin. Detta är inte någon bot, men väl en livsuppehållande behandling, som belönade två av insulinets upptäckare John James Rickard Macleod och Frederick Banting med Nobelpris 1923. Detta bara två år efter upptäckten där också Charles Herbert Best och James Bertram Collip bidrog med väsentliga insatser. Alla fyra var då verksamma i Toronto, Kanada. Den indiska metoden med växten Gymnema sylvestre går mycket längre. Här har man kunnat få bukspottskörtlens betaceller att återuppta den ursprungliga produktionen av insulin och således kan man tala om ett botande. Detta gäller tyvärr inte för alla diabetes I patienter, men man kan ändå glädjas åt vid klinikerna i Madras i Indien, där man utvecklat denna metod, att 60% blir läkta. För de återstående 40% har man sett att dessa fortfarande har kvar de antigener i kroppen som tidigare har attackerat och förstört betacellsfunktionen. Saknas dessa antigener i blodet är prognosen för ett helt tillfrisknande mycket gott. (Referens : Shamnugasundaram ERB et. al. Journal of Ethnopharmacoclogy: 1990: 30. 265-294) Men inom ayurveda är man inte begränsad till att använda sig av enbart örter. Inom en gammal traditionell gren av ayurveda har man använt sig av att balansera patienten med hjälp av olika mineraler. Det är en behandlingsgren som också utövas idag och här finner man medicinsk verksamhet från både silver, guld, järn och zink.

Ayur-veda till vardags
För den vanlige singalesen så är kunskapen om vilka örter man ska använda vid olika krämpor en del av allmänbildningen, speciellt om man tillhör den buddhistiska traditionen. Och överallt i varenda liten kvartersbutik så kan man köpa engångsdoser i små påsar med rätt örtblandning. En sådan heter Samahan och är en blandning av koriander, ingefära, svartpeppar och tio andra ingredienser. Den är slemlösande och helt förträfflig för att lindra och påskynda läkningen av en förkylning. Påsen kostar bara 35 öre, vilket också är överkomligt för en vanlig lankes. Innehållet produceras i olika krydd- och örtträdgårdar som finns över hela landet och som kontrolleras av de inhemska myndigheterna för att uppnå hög standard på alla led i produktionen. Det är faktiskt imponerande att bli visad runt på Old Village Spice Garden som har fått registreringsnummer 50 och som ligger en bit in i landet, samtidigt som man kommit upp ett antal hundra meter från havsnivå. Här visar Nimal Thilakarathna runt oss och framför de olika träden, buskarna ligger oftast den färdiga produkten vare sig det nu är frågan om den utvunna oljan, barken eller frukterna. Några av växterna känner vi igen från livsmedelsbutiken på hemmaplan såsom kakao, kanel och vanilj. Andra är mer exotiska och återfinns mest på kryddhyllorna såsom kryddnejlika, muskotnöt och kardemumma. En av de växter som både Nimal Thilakarathna och Nihal Fernando anser vara en av de förnämsta läkeväxterna är Sandelträdet, som urspungligen växte i norra Indien på Himalayas sluttningar men som en värdefull ayurveda-växt spridits till de olika örtagårdarna. I trädgårdarna håller man traditionen högt och det finns alltid välutbildad personal tillhands som kan förklara och ge goda köpråd till både turister och den egna befolkningen.

Var mans medicin
Men allra mest imponerad blir man nog över att i nästan varenda villaträdgård så har man en samling växter för det riktigt nära husbehovet. Runt om i trädgården växer de viktiga träden – inte minst neem-trädet som innehåller kinin och som är mycket verksam mot malaria. Olika delar av trädet har olika egenskaper och både blad, blommor och bark kan användas till att göra olika teer. Ständigt återkommande krukväxt är också den prydliga aloe-veran. Får man skrubbsår eller brännskador så bryter man helt enkelt en bit och stryker den krämiga växtsaften på det skadade partiet. En tradition som för övrigt också börjar dyka upp i våra svenska hem då aloe-veran lämpar sig väl i vårt inomhusklimat. Men här finns självklart också örter som hjälper vid kolik, huvudvärk och potensstärkande medel. För den som är nybörjare på gebitet tar det naturligtvis tid att lära sig – för den som vuxit upp med traditionen sedan barnsben så känner man gott och väl till 50-talet örter och växter med hälsoeffekter, som dessutom växer i den egna trädgården. En del kan till och med bemästra uppemot hundratalet olika växter och dessutom blanda dessa på olika sätt för att uppnå bästa effekt. När dessutom nästintill de flesta i Sri Lanka bor i ett hus med egen trädgård så besitter landet en hälsotradition som är mycket stark. Sett ur perspektivet att tsunamin orsakade sådana våldsamma skador på både bebyggelse och människor utmed strandzonen, så var inte den medicinska katastrofen ändå så överhängande för de överlevande. De läkande trädgårdarna hos grannarna en liten bit längre upp från stranden stod intakt – och med den kunskap som fanns – så tycks nästan den svenska biståndshjälpen med att skicka ner stora svårsålda lager av koleravaccin som en överloppsgärning. Kanske man från svensk sida var helt ovetande om ayurvedans styrka och potential i att läka människor. Och mycket riktigt. Det upplyser Per-Arne Parment om vid SBL-vaccin. Det stora lager med oralt koleravaccin med 400 000 doser som man hade inneliggande i Stockholm var tänkt för Sri Lanka, men efter det WHO undersökt behovet blir det nu istället använt på Indonesiens tsunamidrabbade öar.

Ayurvedans potential och begränsningar
Av det ovan skrivna framgår med tydlighet att ayurvedan, där den har haft en tradition, kan vara en verklig förnäm vetenskap, som hjälper till att i ordets rätta bemärkelse ge upphov till en folkhälsa. Den kan ju användas av gemene man till mängder med husbehovsproblem, samtidigt som den av de verkligt initierade kan brukas för att balansera betydligt allvarligare sjukdomar. Här måste dock understrykas att den först främst är till för att förebygga sjukdom – som en preventiv metod att upprätthålla hälsa – därför är de allra flesta örters verkan mycket mild och saknar, eller har mycket små biverkningar. Men det finns också i den tyngre arsenalen, örter med mycket kraftfull verkan – och då också de som kan missbrukas. En sådan är somras, som har narkotiska egenskaper och kan sättas in som smärtlindrande medel. Men den kan vara beroendeframkallande och bör därför bara skrivas ut av de har som lång erfarenhet och djup kunskap. Jämför gärna med hur skolmedicinen använder opiater som morfin i sin arsenal av läkemedel. Därför kan den ayurvediska vetenskapen när den förs över till andra kulturer bli missbrukad eftersom det knappast finns något kontrollsystem här och där entusiasmen oftast överskuggar den kritiska aspekten.

Av: Ingemar Ljungqvist, år 2005

almanova.eu

Referenser: Majvor Stigsson: Skapa Din egen hälsa med Ayur-Veda, Ayur-Vedaskolan Markaryd 1998 Thomas Smith: Our Deadly Diabetes Deception, Nexus 2004; juni-juli: 29-34,76

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here