I Tyskland har en liten firma vid namn Ille Papier Service GmbH, en firma för hygienska pappersartiklar gått till domstol mot landets största bank, Deutsche Bank AG. Ille stämde Deutsche Bank för att inte ha informerat tillräckligt om riskerna med en ränteswapp-affär som tecknades 2005. Ille hade låtit förstå att företaget inte var intresserat av högrisk-affärer, men talade för döva öron. Ille förlorade en halv miljon euro på affären och det är känt att Deutsche Bank sålt samma typ av ränteswapp till hundratals andra företag och kommuner. Detta fall bekräftar Angelides-rapportens systematiska framställning av storbankerna arrogans och kriminella energi.

Deutsche Bank stämningen har nu gått ända upp till Tysklands högsta domstol (BGH). Det är första gången som ett fall om ränteswappar tagits upp i BGH, men sex ytterligare fall står på kö. Det saken gäller är bankens uppenbara intressekonflikt eftersom den både var investeringsrådgivare och swappförsäljare. BHG:s domare, Ulrich Weichers, fastslog under förhandlingen att en bank vid kundrådgivning helt och hållet måste tala för kundens intressen. Domare Weichers sa, att banken åtminstone ”kunde ha sagt: Bort med fingrarna!”

När Illes advokat vid rättsförhandlingarna den 8 februari citerade ett internt memorandum från Deutsche Bank, en sorts handledning, om att bankens swapförsäljare måste utforma affären så att ”den med största sannolikhet blir en förlust för kunden”, svarade bankens advokat från den beryktade advokatfirman Freshfield med ren utpressning:

– Ni kommer att utlösa en andra finanskris, om ni i er dom skriver att banken antingen inte får göra en vinst på affären eller att den måste upplysa kunden om de