Greta Garbo finns som motiv på nya hundralappen. Frågan om pengar är lika mystisk som hon var. Merparten av alla pengar i omlopp är skapade genom bankers låneverksamhet. Ett upplägg som saknar stöd i svensk lag.

Riksbanken, banker och politiker undviker att svara på ingående frågor om pengar och blandar bort korten genom att tala om elektroniska pengar.

Rätten att skapa pengar är enligt svensk lag given Riksbanken. Tack vare det digitala samhällets utveckling där pengar är siffror på en dator har banker i smyg tagit över rätten att ge ut pengar genom att tala om elektroniska pengar istället för sedlar och mynt.

Vi kan bara anta att det skett med Riksbankens goda minne. På sidan 74 i deras rapport “Den svenska finansmarknaden 2013” sägs:

I Sverige ökar penningmängden främst på grund av affärsbankernas utlåning

Läs mer på palbergstrom.com