Bankers krav på information om kunder är olagligt

412 miljarder Anders Sydborg intervjuas Bankers privat information
Svenska medborgare har rätt till frihet och med det kommer rätten till anonymitet. Ingen är skyldig att delge banker privat information gällande ens liv och pengars ursprung eller användningsområde.

Banker använder lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (hädanefter LPT) för att pressa kunder på privat information men lagen bygger på lögner, bryter mot demokratiska grundprinciper och används i ett brottsligt upplägg vilket gör den ogiltig.

Riksdagen kan inte lagstifta bort frihet eller folkets makt uttryckt i Grundlagen och FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (hädanefter grundläggande rättigheter). De ligger låsta, kan inte ändras och står över alla andra lagar.

Demokrati är ett system där rösträtt bara är en del. Informerade medborgare en annan helt central del och avgörande för giltigheten av samhällskontraktet, ett löst symboliskt kontrakt mellan medborgare och stat.

Eftersom all offentlig makt i Sverige ska utgå från folket ska de kunna ta kloka och välgrundade beslut i valet av representanter till riksdagen vars enda uppgift är att tillvarata folkets vilja.

Politiker, ledare inom näringsliv och andra inflytelserika personer i samhället kan inte sitta på mer information än folket i viktiga frågor då det kan användas för manipulation av folkets vilja.

I teorin kan riksdagen råka instifta lagar som bryter mot grundlagen då vi saknar instanser som strikt tillvaratar medborgares grundläggande rättigheter, grundlagen är svag när det kommer till individens rätt förutom lagprövning och en tydlig definitionen av ”frihet” och ”folket har makten” saknas, ett allvarligt systemfel i demokratin.

Förutom att inte vara tillfrågade har folket undanhållits relevant information som visar att LPT är baserad på lögner om det monetära systemet och terrorism vilket möjliggör makt över våra liv. Lagen saknar därmed demokratisk förankring och står i direkt konflikt med våra rättigheter.

Lögnen om pengar
Pengars anonymitet och offentliga ägande, folket ska äga pengarna inte banker, är en garant för frihet enligt grundläggande rättigheter.

Med rådande system där pengar skapas och ägs av banker, dagens digitala samhälle där information är sammankopplad och krav från banker på information om våra liv är denna rätt på väg att försvinna. Vi är bokstavligen på väg mot ett modernt slavsamhälle.

Detta följer en uppenbar agenda och covid-19 med ett virus skapat i ett labb, planerad med målet att genomföra The Great Reset och krav på vaccinpass, som bara är början, är en del av denna. Så är även LPT och ”problem” med penningtvätt.

Man vill tvinga in oss i ett nytt monetärt och politiskt system som är ett kontrollsystem. Utvecklingen har gått steg för steg under flera decennier. Avskaffandet av kontanter är en del av strategin.

Idag utgör sedlar och mynt ca 2% av den totala pengamängden ( Riksbanken april 2021). Resten skapas genom lån av banker ur tomma intet. För varje lånad krona behövs det mer pengar än vad som skapats för att betala tillbaka kronan plus ränta.

Vi arbetar för pengar, som vi borde äga, medan banker skapar nya ur tomma intet genom trycka på några siffror på tangentbordet och ”låna” dem till oss mot en avgift. Mer pengar i omlopp minskar dessutom värdet på ”dina” pengar.

En stor del av pengarna som skapas går till spekulation och kommer ej samhället till del. Detta eftersom makten över pengarna flyttats från folket till privata intressen i form av banker och andra finansiella aktörer med politikers goda minne. Upplägget har lagt grunden för oligarki vilket flertalet länder i väst lyder under med USA i klar tätposition.

Rådande system kräver hela tiden nya lån för att pengar ska existera och vara i omlopp som medel för utbyte av varor och tjänster. Ett brottsligt och för den normala löntagaren kostsamt upplägg,  pyramidspel, en luftbubbla som förklarar varför det blir allt svårare att få ekonomin att gå runt.

Världens total skuldbörda är nära bristningsgränsen och kommer snart ge vika. Sammanbrottet är by design och öppnar för ett nytt system. Sådan är planen men det kommer inte lyckas ( det finns motplaner).

Få svenskar vet om, förstår att det fungerar så här och har aldrig fått rösta om det. Ett system som sakta införts bakom svenska folkets rygg möjliggjort i och med den så kallade Novemberrevolutionen 1985 men tog fart i och med avskaffandet av Glass-Steagall Act 1999 i USA.

Dollarn under kontroll av Federal Reserve ( som varit en privat instans men mer eller mindre förstatligats i mars 2020) tillsammans med SWIFT är navet och grunden för världens monetära system inklusive det svenska.

Under årens lopp har manipulationen av det ekonomiska systemet varit massivt i syfte att hålla det och dollarn vid liv. Libor-skandalen känner säkert en del svenskar till men daglig manipulation av silver- och guldpriser av bl a JP Morgan och Deutsche Bank, High-Frequency Trading och annat har troligen få hört talas om.

Manipulationen av USA:s ekonomi, dollarn och det monetära systemet, av skäl som inte tas upp här, leder till en dränering av länders ekonomier. Något världens, Sveriges medborgare indirekt är med och betalar för.

”graden av kriminalitet och finansiellt bedrägeri är enormt och sker nästan dagligen”
Jeffrey Sachs om det ekonomiska systemet

Även om brottet, manipulationen sker utanför landets gränser är svenska banker en del av detta system varför svenskar påverkas av denna kriminella verksamhet.

Det banker medverkar till är långt mer skadligt för Sverige och dess medborgare än enskilda personers eventuella inblandning i penningtvätt. LPT är en ursäkt för att dölja sanningen om det monetära systemet, bankers medverkan och kränka medborgares rätt till frihet.

Upplägget av rådande monetära system gör att banker tagit över ”ägandet” och skapandet av pengar vilket lett till substantiell makt över människors och staters liv i direkt brott mot grundläggande rättigheter.

Med LPT kan de stänga av medborgare som inte rättar in sig i systemet. Ett odemokratiskt upplägg som påminner om Kina. Frågor av privat natur som banker kräver svar på idag är bara början. Möjligheten till kontroll över våra liv blir oändlig.

Stater, kommuner, företag och privatpersoner skulle befinna sig i ett helt annat läge om det monetära systemet vore lagligt, sunt, demokratiskt och med bibehållen anonymitet.

Grundläggande rättigheter kan inte åsidosättas på grund av problem med penningtvätt. Det får lösas på något annat sätt. Med ett lagligt och demokratiskt monetärt system skulle vi sannolikt inte ha dessa problem från början.

Lögnen om terrorism
Terrorism existerar men vilka som står bakom, motivation och syfte är till stora delar en lögn och ett skapat hot. Ena stunden är extremister ett verktyg för att nästa vara antagonister.

Allt tyder på att attacken den 11 september 2001 var orkestrerad inifrån USA då de tre husen i New York WTC 1, 2 och 7 med all tydlighet demolerades med sprängämnen.

Forskare vid University of Alaska Fairbanks med stöd av efterlevande familjemedlemmar och organisationen Architects and Engineers for 9/11 Truth med 3000+ experter som medlemmar bevisar att WTC 7 rasat med hjälp av sprängämnen. Starka indicier och vittnesmål om explosioner ger stöd för denna teori, vilket även gäller tvillingtornen.

Omvänt finns inga bevis för den officiella konspirationsteorin som Sveriges regering, dåvarande och sittande, har accepterat i svenska folkets namn.

Dådet har lagt grunden för kriget mot terrorismen, lett till drastiska förändringar av samhället med inskränkningar av människors frihet och integritet, ökade kostnader för försvar, säkerhet och övervakning, fler krig och flyktingströmmar som belastar Sveriges och svenskars ekonomi. En extra börda att bära i ett redan bedrägligt system.

Svenskar har goda skäl att ifrågasätta rådande monetära system och syftet med dubiösa lagar som tvingar oss ge upp frihet. Det är upp till myndigheter, företag och banker att bevisa varför vi ska acceptera något som inskränker våra rättigheter inte tvärtom.

Dessutom, banker som hotar med åtgärder, indragna tjänster eller uteslutning för att tvinga kunder lämna ut uppgifter om privatliv och pengars ursprung eller användningsområde bryter även mot 9 kap. 5 § Brottsbalken genom att utnyttja medborgares trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning och kontraheringsplikten.

Pål Bergström, Bankers krav på information om kunder är olagligt

palbergstrom.com

1 kommentar

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here