Svenska medborgare har rätt till frihet och med det kommer rätten till anonymitet. Ingen är skyldig att delge banker privat information gällande ens liv och pengars ursprung eller användningsområde.

Banker använder lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (hädanefter LPT) för att pressa kunder på privat information men lagen bygger på lögner, bryter mot demokratiska grundprinciper och används i ett brottsligt upplägg vilket gör den ogiltig.

Riksdagen kan inte lagstifta bort frihet eller folkets makt uttryckt i Grundlagen och FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (hädanefter grundläggande rättigheter). De ligger låsta, kan inte ändras och står över alla andra lagar.

Demokrati är ett system där rösträtt bara är en del. Informerade medborgare en annan helt central del och avgörande för giltigheten av samhällskontraktet, ett löst symboliskt kontrakt mellan medborgare och stat.

Eftersom all offentlig makt i Sverige ska utgå från folket ska de kunna ta kloka och välgrundade beslut i valet av representanter till riksdagen vars enda uppgift är att tillvarata folkets vilja.

Politiker, ledare inom näringsliv och andra inflytelserika personer i samhället kan inte sitta på mer information än folket i viktiga frågor då det kan användas för manipulation av folkets vilja.

I teorin kan riksdagen råka instifta lagar som bryter mot grundlagen då vi saknar instanser som strikt tillvaratar medborgares grundläggande rättigheter, grundlagen är svag när det kommer till individens rätt förutom lagprövning och en tydlig definitionen av ”frihet” och ”folket har makten” saknas, ett allvarligt systemfel i demokratin.

Förutom att inte vara tillfrågade har folket undanhållits relevant information som visar att LPT är baserad på lögner om det monetära systemet och terrorism vilket möjliggör makt över våra liv. Lagen saknar därmed demokratisk förankring och står i direkt konflikt med våra rättigheter.

Lögnen om pengar
Pengars anonymitet och offentliga ägande, folket ska äga pengarna inte banker, är en garant för frihet enligt grundläggande rättigheter.

Med rådande system där pengar skapas och ägs av banker, dagens digitala samhälle där information är sammankopplad och krav från banker på information om våra liv är denna rätt på väg att försvinna. Vi är bokstavligen på väg mot ett modernt slavsamhälle.

Detta följer en uppenbar agenda och covid-19 med ett virus skapat i ett labb, planerad med målet att genomföra The Great Reset och krav på vaccinpass, som bara är början, är en del av denna. Så är även LPT och ”problem” med penningtvätt.

Man vill tvinga in oss i ett nytt monetärt och politiskt system som är ett kontrollsystem. Utvecklingen har gått steg för steg under flera decennier. Avskaffandet av kontanter är en del av strategin.

Idag utgör sedlar och mynt ca 2% av den totala pengamängden ( Riksbanken april 2021). Resten skapas genom lån av banker ur tomma intet. För varje lånad krona behövs det mer pengar än vad som skapats för att betala tillbaka kronan plus ränta.

Vi arbetar för pengar, som vi borde äga, medan banker skapar nya ur tomma intet genom trycka på några siffror på tangentbordet och ”låna” dem till oss mot en avgift. Mer pengar i omlopp minskar dessutom värdet på ”dina” pengar.

En stor del av pengarna som skapas går till spekulation och kommer ej samhället till del. Detta eftersom makten över pengarna flyttats från folket till privata intressen i form av banker och andra finansiella aktörer med politikers goda minne. Upplägget har lagt grunden för oligarki vilket flertalet länder i väst lyder under med USA i klar tätposition.

Rådande system kräver hela tiden nya lån för att pengar ska existera och vara i omlopp som medel för utbyte av varor och tjänster. Ett brottsligt och för den normala löntagaren kostsamt upplägg,  pyramidspel, en luftbubbla som förklarar varför det blir allt svårare att få ekonomin att gå runt.

Världens total skuldbörda är nära bristningsgränsen och kommer snart ge vika. Sammanbrottet är by design och öppnar för ett nytt system. Sådan är planen men det kommer inte lyckas ( det finns motplaner).

Få svenskar vet om, förstår att det fungerar så här och har aldrig fått rösta om det. Ett system som sakta införts bakom svenska folkets rygg möjliggjort i och med den så kallade Novemberrevolutionen 1985 men tog fart i och med avskaffandet av Glass-Steagall Act 1999 i USA.

Dollarn under kontroll av Federal Reserve ( som varit en privat instans men mer eller mindre förstatligats i mars 2020) tillsammans med SWIFT är navet och grunden för världens monetära system inklusive det svenska.

Under årens lopp har manipulationen av det ekonomiska systemet varit massivt i syfte att hålla det och dollarn vid liv. Libor-skandalen känner säkert en del svenskar till men daglig manipulation av silver- och guldpriser av bl a JP Morgan och Deutsche Bank, High-Frequency Trading och annat har troligen få hört talas om.

Manipu