Ben Swann kommenterar de stora protesterna mot coronarestriktioner i Berlin och London samt går igenom de nya uppgifterna från CDC om att bara sex procent av de som rapporterats döda med covid-19 i USA verkligen dog till huvudsak pga coronaviruset.

truthinmedia.com