En färsk amerikansk studie visar nu att barn födda under nedstängningspolitikens tidevarv har märkbart lägre verbala, motoriska och kognitiva förmågor jämfört med barn som föddes tidigare.

De första åren i ett barns liv är kritiska när det kommer till den kognitiva utvecklingen, påtalar tidningen The Guardian som skriver om det nya fenomenet. I och med den internationellt förda coronapolitikens linje att stänga ner företag, förskolor, skolor och lekplatser förändrades även de allra minsta barnens liv drastiskt.

Resultatet av begränsad stimulans och mycket mindre interaktion med världen utanför än tidigare tycks ha lett till att barn födda under nedstängningspolitikens era har fått vad som beskrivs som chockerande låga resultat på de test som skapats för att mäta kognitiv utveckling, konstaterar studiens författare Sean Deaoni vid Browns universitet.

Läs mer på nyadagbladet.se