Forskare från Stanforduniveristetet och Kaiser Foundation Research Institute i Kalifornien har nyligen presenterat en undersökning vars resultat skulle kunna bli en viktig pusselbit bakom den pågående fetmaepidemin bland barn och ungdomar. De barn vars mammor exponerades för de högsta nivåerna av elektromagnetiska fält under graviditeten, var i högre utsträckning överviktiga vid 13 års ålder.

”Eponering för elektromagnetiska fält under fostertiden kan vara en ny och hittills okänd faktor som bidrar till den världsomspännande epidemin av barn-fetma”, skriver forskarna under ledning av De-Kun Li i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports där undersökningen publicerades.

Undersökningen bygger på precisa mätningar av de magnetfält kvinnorna utsattes för under graviditeten. Forskarna har därefter följt barnens viktuppgång, som dokumenterats vid läkarbesök. Barnens vikt har jämförts med den magnetfält mammorna utsattes för under graviditeten. Totalt ingick 733 barn.

Läs mer på mobiltelefoni.tv, Barn som exponerats för höga elektromagnetiska fält under fostertiden löper högre risk att bli feta

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här