The Corbett Report är ett internet-program och hemsida som kritiskt analyserar världshändelser och den propaganda som vi dagligen utsätts för av multinationella företag, statsmakter och andra organisationer med oklara agendor.

I det här avsnittet gör James Corbett en djupgående analys av den brittiska mediekoncernen BBC och går igenom fall efter fall där BBC visat sig att direkt ljuga och sprida propaganda för att styra opinion och har även visat sig aktivt skydda kända pedofiler.