John O’Looney som är begravningsentreprenör i Storbritannien såg hur dödstalen exploderade när massvaccinationerna började och att alla skulle märkas som dödsfall p.g.a. covid-19. Tusentals äldre människor på vårdhem dog.

Läs mer på newsvoice.se