I en fem år lång studie på både laboratorieråttor som fick mänskliga äggstockscancerceller och på 27 patienter med äggstockscancer fann forskare att en kombination av att tillföra höga doser C-vitamin intravenöst tillsammans med cellgift stoppade cancerväxten på laboratorieråttorna, och reducerade de toxiska reaktionerna efter cellgiftsbehandling på patienterna.

I tidigare cancerstudier har man sett att ett oralt intag av C-vitamin har visat sig ha effekt. Samtidigt visar denna studie att höga doser C-vitamin som tillförs intravenöst kan skapa tillräckligt höga koncentrationer i blodet och i andra vävnader för att kunna ta död på cancerceller utan att skada annan vävnad. Studien publicerade 2014 i Science Transnational Medicine.

Resultaten har gett oss en bättre förståelse för hur C-vitamin verkar på en cancerbehandling. Tillsammans är detta starka bevis för att rättfärdiga större och mer robusta kliniska försök med vitamin C för att använda den inom konventionell behandling, säger dr Jeanne Drisko i samband med publiceringen av studien.

Läs mer på tv-helse.se, Behandling av äggstockscancer med C-vitamin