Den belgiska regeringen förbjuder mobilreklam riktad till barn under 14 år samt försäljning av mobiler utformade för barn som är 7 år eller yngre eftersom undersökningar visat ökad risk för hjärntumör. Sedan tidigare rekommenderar regeringen belgiska barn att endast använda mobilen för korta nödvändiga samtal. År 2010 införde Frankrike en snarlik lagstiftning, men i Sverige saknas det.

Den belgiska regeringen motiverar lagförslaget med att WHO:s cancerforskningsinstitut IARC år 2011 klassat mikrovågsstrålning från trådlös teknik som ”möjligen cancerframkallande”, klass 2B, i samma klass som bly och DDT. Forskningen visar att mobilanvändning ökar risken för malign hjärntumör och tumörer i området där mobilen vanligen hålls. Barn är känsligare för cancerframkallande faktorer och de absorberar dubbelt så mycket strålning som en vuxen man. Användningen av mobiltelefoner har exploderat bland barn de senaste åren.  Sammantaget har det föranlett den belgiska regeringen att vidta åtgärder för att förbättra barnens skydd mot strålning.

Den belgiska hälso- och konsumentministrarna Laurette Onkelinx och Johan Vande Lanotte presenterade lagförslaget vid en presskonferens i Bryssel i förra veckan. I korthet går det ut på:

  • Förbud mot reklam för mobilanvändning riktad till barn under 14 år.
  • Förbud mot försäljning av mobiler utformade för barn 7 år eller yngre.
  • Tydlig angivning av hur mycket mobilen strålar (i SAR-värde) för varje mobilmodell vid försäljning och i reklam.

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här