Ben Swann diskuterar med G. Edward Griffin om hur det behövs media som säger sanningen och om hur man kan sprida idéer om frihet till vänner, arbetskamrater och grannar.