Beprövad erfarenhet av vitaminer och mineraler

Skyddsspray

Den amerikanska The Life Extension Foundation utförde 1994 en dataundersökning över antalet publicerade rapporter från kliniska och experimentella försök, där man undersökt vilka olika kosttillskott och mineraler som förebygger cancer. Undersökningen gick så till väga att man utredde i hur många studier det fanns belägg för att ett enskilt mikronäringsämne kunde påverka cancer.

Resultatet:

Uppställningen visar antal studier som visar på en minskad cancerrisk vid några vitaminer, mineraler och grönsaker

Vitamin A: 23 studier
Vitamin C: 273 studier
Vitamin D: 83 studier
Vitamin E: 213 studier
Betakaroten: 254 studier
Selen: 431 studier
Zink: 192 studier
Glutation: 25 studier
Folsyra: 76 studier
Vitlök: 43 studier
Frukt och grönsaker: 128 studier

Trots detta så uppmanar de amerikanska myndigheterna enbart människor att äta mer frukt och grönsaker, samtidigt som de varnar för att de ska äta kosttillskott i form av mineraler och vitaminer.

Att svenska myndigheter gör som sina motsvarigheter i USA är inte förvånande, då stora läkemedelsfirmor i båda länderna så totalt dominerar den marknad, som består av sjuka människor. Att förstöra den marknaden genom att med relativt billiga och enkla metoder förhindra att sjukdomar uppstår, skulle störa grunden för företagens villkor, dvs maximal avkastning på det satsade kapitalet.

Publicerades för 1997 års första nummer av 2000-talets vetenskap

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here