Det krävs ingen djupare analytisk förmåga för att inse att beroende massmedier är samordnade med masspolitiska påtryckningar och en kommande obligatorisk vaccination.

newsvoice.se