Idag finns inget vaccin eller mediciner, men vi har ett fantastiskt immunförsvar som det är viktigt att stötta. Virusinfektioner är ofta associerade med brist på flera näringsämnen. Hur kan vi förebygga och skydda oss mot Coronaviruset med hjälp av näring?

Virus och människan

Virus är en naturlig del av livet och har funnits på jorden innan människan fanns och kommer att finnas när människan inte längre finns på jorden. Precis som med bakterier har vi virus i kroppen. Forskare uppskattar att vi har cirka 100 gånger fler virus i kroppen än celler. Virus är inte våra fiender utan behövs för vår utveckling. Genom kontakt med virus under lång tid har vi till och med inkorporerat virusgenom i vårt eget DNA. Men precis som med bakterier finns det vissa virus som är sjukdomsframkallande.

Det är viktigt att komma ihåg att om man blir allvarligt sjuk, beror det på att man har ett nedsatt immunförsvar som inte klarar av att hålla viruset på plats. Människan hade inte överlevt om vi inte hade haft ett så fantastiskt immunförsvar som klarar av att hantera virusinfektioner.

Det finns faktorer idag som gör att virusinfektioner får större spridning än tidigare. Vi bor tätt och vi har moderna kommunikationer och kan på ett dygn förflytta oss till vilket annat land som helst. Många människor har idag ett nedsatt immunförsvar bland annat på grund av stress, brist på sömn och motion, näringsbrister och ett överskott av gifter. Allt detta bidrar till att vi drabbas mer av infektionssjukdomar än vi hade gjort om vi levde i balans med oss själva och naturen.

Coronaviruset

Idag vet vi att Coronaviruset har kommit till Sverige och att det inte längre går att hindra det från att sprida sig till en epidemi i landet.

All influensa kan spridas genom direktkontakt, tex dörrar och dörrhandtag och andra ytor som har fått virus överförda till sig från en människa. Men framför allt sker smittan genom droppinfektion av små droppar från saliv, nysningar, hosta etc. De smittsamma dropparna har en räckvidd på cirka 1 meter och de faller ganska snabbt till marken. Om dropparna är väldigt små, kallas de för aerosoler och kan hålla sig flygande i luften lång tid, vilket gör att du kan bli smittad även om en person har lämnat rummet. Coronaviruset smittar både genom droppsmitta och aerosoler vilket gör den mer smittsam och den kan överleva flera dagar utanför kroppen.

Coronaviruset liknar inte den årliga influensan

  • Covid-19 sprider sig effektivare, Ro 3–6 jämfört med 1,3 för den årliga influensan.
  • Covid-19 har lång inkubationstid 2–14 dagar med fall ändå upp till 27 dagar,[1]
  • Personer är smittsamma även under inkubationstiden trots att de är asymtomatiska (inte uppvisar några symtom).[2]
  • Spridning sker genom droppsmitta, men även via aerosoler som stannar kvar i luften i flera timmar.[3], [4]
  • Covid-19 kan överleva på ytor, tex dörrhandtag i upp till 9 dagar[5]
  • Covid-19 ger större risk för allvarliga komplikationer.[6]
  • Covid-19 har högre dödlighet. I dagsläget ett CFR (Case Fatality Rate) på mer än 3 procent jämfört med 0,1 procent för den årliga influensan.[7], [8]

Finns det några mediciner som skyddar idag?

Nej, mot det nya Coronaviruset finns det inga läkemedel som skyddar, inte heller Tamiflu som användes mot svininfluensan, som för övrigt bara minskade sjukdomstiden med ungefär en halv dag.

Studier pågår med läkemedlet remdesivir mot Coronaviruset.[9] Medlet togs fram 2010 mot Ebola men visade sig inte vara effektivt mot Ebola och projektet lades ner. Det finns tecken på att remdesivir kan vara effektivt mot Coronavirus. Om medlet visar sig ha effekt, kan det börja tillverkas innan sommaren, men det tar lång tid att få fram de mängder som behövs för alla som drabbats runt om i världen.[10]

Chloroquine är ett annat ämne som man hoppas ska kunna fungera mot Coronavirus.

Läs mer på tv-helse.se