Framtiden för användandet av bekämpningsmedlet glyfosat skulle avgöras i Bryssel den 18-19 maj 2016. Så blev det inte. Omröstningen ställdes in eftersom det rådde allt för stor osäkerhet om man skulle nå majoritet för ett ja om godkännande av ytterligare 9 års användning. Frankrike, Tyskland och Sverige var bland de länder som inte tänkte delta i röstningen.

Det är just nu godkänt att använda glyfosat som bekämpningsmedel t.o.m. den 30 juni 2016. Fattas inte ett nytt beslut om vidare godkännande innan dess, måste alla produkter med glyfosat dras tillbaka från marknaden inom sex månader.

Sveriges miljöminister, Åsa Romson (MP) hänvisar till försiktighetsprincipen gällande sitt beslut att inte rösta ja. Det pågår flera kampanjer som vill förbjuda ämnet glyfosat, då det har påvisats vara cancerframkallande.

Läs mer:

http://www.atl.nu/lantbruk/omrostning-om-glyfosat-installd-igen

http://www.atl.nu/teknik/romson-sverige-rostar-inte-godkannande-av-glyfosat

http://newsvoice.se/2016/05/19/forskare-hittade-amnen-i-roundup-giftigare-an-glyfosat-idag-beslutar-eu-om-glyfosatets-framtid/

http://2op.se/2013/10/22/glyfosat-hur-farligt-ar-det/

http://www.kemi.se/hitta-direkt/bekampningsmedel/vaxtskyddsmedel/verksamma-amnen-i-vaxtskyddsmedel/vaxtskyddsmedel-som-innehaller-glyfosat

Canal 2nd Opinion, Beslut om glyfosatets framtid dröjer

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här