Mark Anderson från American Free Press intervjuar Bo Jonsson från Partiet De Fria i Köpenhamn under Bilderbergmötet som hölls där nyligen. I intervjun går de in på hur Bilderberggruppen påverkar världen och Sverige genom deras beslut. De går även in på hur både Socialdemokrater och Alliansen har varit representerade på Bilderbergmötena och hur detta gett dem mer makt.

americanfreepress.net