Bill Gates erkänner hela agendan bakom coronarestriktioner och planerade massvaccinationer

I denna satiriska video förklarar Bill Gates hela agendan bakom coronakrisen, kommande massvaccinationer, hur han tjänar på detta samt får ökad rikedom och kontroll över världens befolkning. rumble.com