Technet21.org, en tjänst som söker förstärka vaccinationsprojekten i världen meddelade att ett ”Anti-vaccine surveillance and alert system” [bevakning av och larm för antivaccinationsinformation] fick 100 000 dollar av Bill & Melinda Gates Foundation. Syftet är att snabbt spåra antivaccinationsinformatörer i världen.

Dessa ska hittas och analyseras så att motåtgärder ska kunna sättas in.

Läs mer på vaccin.me