Evangelos Michelakis på University of Alberta in Edmonton i Canada och hans kollegor testade dikloracetat (dichloroacetate, DCA) på mänskliga celler och fann att det dödade de flesta typerna av cancer, bl.a. lungcancer-, bröstcancer– och hjärncancerceller men inte friska celler. Tumörer i råttor som injicerats med mänskliga cancerceller minskade drastiskt när de fick dricka vatten med DCA under flera veckor.

Problemet är att det inte finns något patent på drogen som i sig kostar väldigt lite men det kostar ca 100 miljoner dollar att göra alla test för att få ett godkännande av läkemedelsmyndigheter och få ut den på marknaden. Så läkemedelsbolagen är inte intresserade att lägga resurser på forskning om DCA.