Professorn Frances Boyle som är biovapenexpert och låg bakom BioWeapons Act visar hur covid-19 coronaviruset har tillverkats som ett biovapen som effektivt kan spridas i en befolkning, detta enligt vetenskapliga rapporter om komponenter som ingår i det designade viruset.

Covid-19 har en så kallade “gain-of-function” som är en term man använder till offensiva biovapen. Dessa egenskaper bekräftas i rapporter att detta var artificiellt applicerat på viruset.

Enligt professor Frances Boyle som gått igenom virusets sammansättning och vilka komponenter som använts har virusets ursprung spårats till ett BSL-3 laboratorium i North Carolina, i USA. Där fanns en kinesisk biovapenexpert som fick tillgång till Coronavirus med “gain-of-function”. Detta virus hamnade sedan med USAs tillåtelse på ett BSL-4 laboratorium i kinesiska Wuhan. BSL-4 laboratorium används för biovapen. Vidare arbetade Wuhan med labb i Australien för att tillverka ett biovapen som innehöll viruset med ursprung i USA och ett SARS-HIV-virus från Australien. Själva komponenten från HIV är troligtvis injektorn som viruset använder för att komma förbi kroppens försvar. Hur det sedan gick till är oklart men det ser ut som om laboratoriet i Wuhan lyckades bygga ett nytt biovapenvirus som sedan läckte från deras anläggning, enligt Boyle så har andra typer av SARS-virus läckt från laboratoriet två gånger tidigare. Då inkubationstiden kan vara 12-21 dagar hann det sprida sig under lång tid innan någon hann reagera på läckan.

Se en intervju med Frances Boyle om hans upptäckter:

 

Transkribering av intervjun