Bisfenol A känt som en ”könsstörande” kemikalie p.g.a. dess koppling till manlig impotens har nu visats minska spermiers rörlighet och kvalité.

Dessa fynd kommer troligtvis att öka pressen på regeringar över världen att följa Kanada och förbjuda kemikalien från våra livsmedelsbutiker.

Användningen av bisfenol A för att göra plast hårdare och på insidan av konservburkar är utbredd.

Det finns bisfenol A i de flesta konserver, livsmedelsförpackningar av plast samt i höljet på mobiltelefoner och annan elektronik.

Det används även i nappflaskor men håller sakta på att fasas ut hos just den typen av produkter.

Forskningen på bisfenol A har varit omfattande och den är känd som ett endokrinstörande ämne som i stora doser stör kroppens hormonbalans.

Tidigare studier har kopplat bisfenol A till minskad sexlust, impotens och DNA-skada hos spermier.

Nu har en femårig studie visat på en koppling mellan nivån av bisfenol A i blodet och manlig fertilitet.

I studien ingick 514 kinesiska fabriksarbetare, forskare på forskningscentret Kaiser Permanente i Kalifornien fann att män med högre nivåer av bisfenol A i urinen löpte två till fyra gånger så stor risk av att ha dålig kvalité på spermier vilket bland annat innebar minskad spermiekoncentration samt låg vitalitet och rörlighet hos spermier.

Någon man också upptäckte var att mängden bisfenol A i blodet var inverterat proportionellt mot spermiekvalitén.

Även de med lägre nivåer av bisfenol A än medelnivån av bisfenol A I USA påverkades negativt.

”Jämfört med men utan mätbara nivåer av bisfenol a i urin löpte de med mätbara nivåer av bisfenol A mer än gånger så stor risk av lägre spermiekoncentration, lägra spermievitalitet och mer än fyra gånger så stor risk av färre antal spermier…”, sade doktor De-Kun Li som var ansvarig för studien.

Han menar att forskningen som publicerades i tidskriften Fertility and Sterility was den första studien på människor som rapporterade en skadlig koppling mellan bisfenol A och kvalitén på spermier.

Tidigare studier har funnit skadliga sammanband mellan bisfenol A mellan bisfenol A och fortplantningsförmågan hos hanmöss.
Detta var den tredje studien i en serie studier av doktor Li och hans kollegor där man undersökt effekterna av bisfenol A hos människor.

Den första studien publicerades I november 2009 fann att en exponering av höga nivåer at bisfenol A på arbetsplatsen ökade mäns risk för reducerad sexuell funktionalitet.

Ökade nivåer av bisfenol A i blodet leder också till en försämrad sexuell funktionalitet, detta enligt en andra studie som publicerades i maj 2010.

Den senaste studien som finansierades National Institute of Occupational Safety and Health I USA skapar ytterligare osäkerhet om bisfenols säkerhet.

”Fynden av att bisfenol A har skadliga effekter på spermiekvalitén leder till två slutsatser, först att exponering till bisfenol A nu har kopplats till förändringar av spermiekvalitet; en objektiv psykologisk studie”, sade doktor Li.

”För det andra så visar denna koppling potentialen hos bisfenol A: det skulle kunna leda till patologiska förändringar av det manliga fortplantningssystemet utöver förändringar av sexuell funktionalitet.”

”När du kan se denna typ av koppling till spermie måste du undra över vad mer bisfenol A påverkar”, sade doktor Li.
”Som en försiktighetsåtgärd måste borda alla undvika bisfenol A så mycket du kan”
, sade doktor Li.

Forskarna noterade att bisfenol A också kan påverka kvinnliga fortplantningssystem och kan ha allvarliga effekter som t.ex. cancer och metaboliska sjukdomar.

Bisfenol A har redan förbjudits i Kanada och i tre amerikanska stater.

Flaskor och konserver som innehåller kemikalien har kopplats till bröstcancer, hjärtsjukdomar, övervik, hyperaktivitet och andra sjukdomar.

US Food and Drug Administration (FDA) I USA stödjer borttagandet av bisfenol A och har uttryck oro över kemikaliens påverkan på barn.

Bisfenol A kan påverka sjukdomar kopplade till metabolism, fertilitet och nervernas utveckling

Originalartikel, Bisfenol A – Nu kopplad till manlig infertilitet

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här