Medier i USA konstaterar att Blackrock, världens största kapitalförvaltare, dammsuger bostadsmarknaden. De köper med hög intensitet alla enskilda familjehus som de kan hitta genom att betala 20-50% över begärt pris. Vanliga bostadsköpare har inte en chans.

Bostadsus, fastigheter och familjebostäder som dyker upp på den fria marknaden kan köpas upp till överpriser inom loppet av timmar. Blackrock är en av dessa centrala aktörer som köper upp tusentals nya bostäder och hela stadsdelar, men även andra spelare deltar i processen som pensionsfonder och fastighetsinvesteringsgrupper.

Blackrock pekas ut som världens största kapitalförvaltare och den ledande förespråkaren för The Great Reset, den stora omställningen. Dessa uppköpande entiteter erbjuder sedan medelklassen, som tidigare hade råd att köpa egna boenden, möjligheten att få hyra de fastigheter som Blackrock just köpt upp. Medelklassfamiljer får “möjligheten” att bli permanenta hyresgäster.

Läs mer på newsvoice.se