I en över 52 000 tecken lång artikel ”Echo Papa Exposed” avslöjar de undersökande journalisterna Jeremy Scahill och Matthew Cole hur Blackwaters grundare Erik Prince alias Echo Papa utvecklar ombyggda besprutningsplan till smarta stridsflygplan för den som vill bygga upp ett eget flygvapen.

Tanken är att besprutningsplanen (crop dusters) av modellen Thrush 510G ska kunna säljas till regimer, företag och privatpersoner som tex vill skydda exploatering av afrikanska naturresurser som olja, kol eller mineraler.

The Intercept som publicerat det mycket detaljerande avslöjandet beskriver hur hela affären kring planen är omgärdad av hemlighetsmakeri eftersom