Människans hjärna fungerar i enlighet med en ekonomisk princip; Genom att kategorisera så får vi kontroll över tillvaron. Detta är logiskt såtillvida att vi måste sortera intryck för att det inte ska bli kaos men det innebär inte nödvändigtvis att de tolkningar som ligger till grund för våra slutsatser alltid stämmer överens med den faktiska verkligheten, hur gärna vi än skulle vilja tro det.

När man blir presenterad uppgifter som visar att en relativt liten maktelit manipulerat mänskligheten under lång tid är det lätt att bli chockad och arg, men även om man inte låter sig lamslås av detta faktum är det viktigt att även vara vaksam på sina egna känslor och syften om man börjar forska på sådana här saker. Ju mer sorg och ilska vi bär på, desto mer troligt är det att vi kommer att reagera irrationellt då vi ställs inför jobbiga fakta.

Jag brukar säga att alla som har upplevt svek som barn har ett element av paranoia i sig och när man möter motgångar, hamnar i konflikt eller upptäcker att makthavare bedrar är det lätt hänt att denna paranoia triggas igång och någonting inom en säger: ”Det var väl det jag visste, världen är ond och man kan inte lita på någon.” Man kanske börjar se världen i svart och vitt och tror att konspirationer ligger bakom precis allt elände på planeten.

Så förhåller det sig naturligtvis inte, men det svikna barnet inom oss kanske tolkar det så och då uppstår konflikter, i både stort och smått. Dock är det ett faktum att en relativt liten elit styrt och manipulerat mänskligheten under flera århundraden, vilket jag visade i min artikelserie ”Hur oligarkerna blåser massorna”.

Men istället för att låta oss förlamas av vrede bör vi söka vägar att balansera vår mentala och fysiska hälsa samt beväpna oss med kunskap istället för vapen (”Blockerad energi förstör din hälsa”, ”Den nya revolutionen”)

Om man mot bakgrund av de fakta som har presenterats i min serie om oligarkerna drar slutsatsen att vi i hög grad manipuleras och styrs via banksystemen, religioner, terror, arrangerade krig och media tycks det som att detta har lett till att vi också är benägna att svika oss själva och varandra. Självföraktet, avundsjukan och ”du ska inte tro att du är något”-mentaliteten ligger ständigt på lur och Gud nåde den som vågar ifrågasätta vedertagna historiska ”fakta” och vägrar dresseras till en nöjd löneslav på den feodala farmen.

Då kommer konsensusvakterna snabbt rusande med stämplarna i högsta hugg skanderandes att vederbörande är flummig, konstig och en foliehatt! De sliter närmast reflexmässigt upp den verbala motorsågen för att snabbt korrigera de ”tomtar” och ”stollar” som har fastnat i ”fel” verklighetsuppfattning till skillnad från dem själva, som i egenskap av ”jordnära realister” naturligtvis alltid står för en mycket ”välbalanserad” och ”sund” verklighetsuppfattning.

Istället för att förfäkta ”bisarra stolleteorier” om vad som ligger bakom det som sker på världsarenan vill de att vi ställer in oss i ledet och förtröstansfullt förlitar oss på att skolan och medierna ska upplysa oss och att alla våra duktiga makthavare ska reda upp den soppa världen befinner sig i. Alltmedan vi stressar vidare och försöker trösta oss med sötsaker, snabbmat, såpor, prylar, droger, fanatism och allehanda annan smörja för att härda ut.

Internets födelse innebar en revolution inom kommunikations- och informationskanalerna på jorden, men med detta följde också det faktum att det skapades ett gigantiskt forum för att projicera ut frustration och ilska på andra människor. Vi kan se exempel på detta dagligen när folk världen över tävlar i att ta heder och ära av varann på nätet i vad som kallas debatt- och kommentarsfunktioner, men som ärligt talat lika ofta tjänstgör som verbala spottkoppar.

Detta är ju förstås att föredra framför att folk tar till fysiskt våld men det leder knappast till insikter och utveckling. Det ligger en verklig utmaning i att våga rannsaka sig själv och att konfrontera sina egna rädslor och fördomar. Inte sällan upptäcker vi då att det finns en rejäl portion självgodhet, hyckleri och ilska i botten.

Men genom att förneka det kommer vi bara att förstärka det, precis som vi genom att förneka förtrycket, manipulationen och miljöförstöringen som pågår utanför oss själva kommer att förstärka även detta. I takt med att informationen når ut börjar dock alltfler nu ifrågasätta den officiella bilden av orsaker bakom de stora ekonomiska och politiska händelseförloppen i världen.

Författaren Gary Allen uttryckte det så här:

”De som tror på att stora världshändelser är en följd av planering hånskrattas åt för sin tro på konspirationsversionen av historien. Naturligtvis är det ingen i dessa moderna tider som verkligen tror på den konspiratoriska versionen av historia – utom de som har tagit sig tid att studera ämnet.

När man tänker efter, så finns det ju egentligen bara två teorier om historien: Antingen händer saker av en slump och är varken planerade eller orsakade av någon, eller så sker de eftersom de är planerade och någon fick dem att hända. I verkligheten så är det ju den ’slumpmässiga teorin av historien’ som predikas som bör förlöjligas. Varför gör annars alla de nya administrationerna samma misstag som föregående?

Om du tycker det hela är en olyckshändelse eller ett resultat av mystiska och oförklarliga historiska strömningar kommer du att betraktas som en intellektuell som förstår att vi lever i en komplex värld.

Om du tycker att något liknande 32 496 på varandra följande sammanträffanden under de senaste fyrtio åren tänjer på lagen o