Bland skeptikerna

911-truth marsch

Professor Michael Schermer är en vetenskapshistoriker, författare och grundare av The Skeptics Society samt redaktör för tidningen Skeptic. Shermer, som tidigare var kristen fundamentalist är numera ateist och humanist och han är mycket kritisk till att så många tror på vad han kallar ”snurriga saker”. Exempelvis att det inte var Lee Harvey Oswald ensam som dödade John Kennedy eller att den officiella versionen av 9/11 inte stämmer. Det är sant att det finns gott om vilda teorier och att det är viktigt att vara skeptisk men Shermer tycks rätt oförmögen att se hur han själv gör sig skyldig till för snabba slutsatser och faller in i billig retorik och ohållbara argument när han generaliserar på det sätt han gör. När Shermer höll ett föredrag och talade om bland annat folk inom 9/11-rörelsen, vilka han ibland liknar vid UFO-fantaster och förintelseförnekare, ifrågasattes han av två personer som till skillnad mot honom själv hade gjort sin hemläxa vad beträffar 9/11.

Lyssna på radiorapporten på corbettreport.com

Ladda ned

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here