Blir man blå av kolloidalt silver?

Blir man blå av att inta kolloidalt silver? Är journalister noggranna när de efterforskar fakta kolloidalt silver? Vad kan man använda silver till? Se videon där Anna och Julian talar fritt från sitt hjärta om sina erfarenheter och tankar kring kolloidalt silver.

Canal 2nd Opinion

7 KOMMENTARER

 1. Om man håller på länge och ofta med kolloidalt silver så kan man råka ut för argyria alltså bli blå, något som aldrig sedan går tillbaka. Silver är en tungmetall precis som bly. Silverkulorna som man dekorerar tårtor med innehåller inte silver utan ett tunt lager aluminium.

  • Man blir inte blå av kolloidalt silver. Däremot verkar konsumtion av silversalter kunna medverka till blå hud om man konsumerar stora mängder under lång tid.

   • Kolloidalt silver får inte saluföras som kosttillskott och det är av en tydlig anledning. Kolloidalt silver innehåller nanopartiklar av silver som kan tränga i i cellerna och vilka skador det kan bli av det vet man inte.

    Kolloidalt silver är inget som jag någonsin skulle hälla i mig för vem vill betala för sådan skit.

    • Det intressanta med dessa silverjoner är att det verkar inte vara någon som helst fara att konsumera. Kollodialt silver är väldigt verksamt mot vissa bakterier och virus. Man borde forska mer på dess verkan. Kollodialt silver verkar kunna förbättra verkan av cellgifter så att man slår ut alla cancerceller. Kollodialt silver kan var ett bra alternativ till antibiotika i många fall. Ett mindre farligt alternativ som inte slår ut de nyttiga bakterierna man har i tarmen.

     • Kollodialt silver döda alla typer av bakterier. Om bakterier skulle överleva detta har de blivit silverresistenta vilket är oroande.

      Kollodialt silver har noll verkan på cellgifter och cancerceller utan det är en myt som sprids. Varför tror du och andra på så många myter som de som forskar på just specifikt på silvernanopartiklar och silverjoners toxiska effekter inte har kommit fram till.

      Sagoboken vaken.se kallar jag detta.

     • Det är inte en myt. Det forskas på det och man finner att det kan ha effekt.

      Novel biomolecule lycopene-reduced graphene oxide-silver nanoparticle enhances apoptotic potential of trichostatin A in human ovarian cancer cells (SKOV3).
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29075115
      Abstrakt
      BAKGRUND:
      Nyligen har det varit mycket intresse för nanomedicin för att förbättra förebyggande, diagnos och behandling. Kombinationsterapi verkar vara mest effektiv när två olika molekyler som arbetar med olika mekanismer kombineras i låg dos, vilket minskar risken för läkemedelsresistens och förekomsten av outhärdliga biverkningar. Baserat på denna övervägning utformades studien för att undersöka kombinationseffekten av reducerade grafenoxid-silver nanopartiklar (rGO-AgNPs) och trichostatin A (TSA) hos humana ovariecancerceller (SKOV3).

      AgNPs fördelades jämnt på ytan av grafenark med en medelstorlek mellan 10 och 50 nm. rGO-Ag och TSA befanns hämma cellleabilitet på ett dosberoende sätt. Kombinationen av rGO-Ag och TSA vid låg koncentration visade en signifikant effekt på cellleabilitet och ökad cytotoxicitet genom att öka nivån av malondialdehyd och minska nivån av glutation och orsaka också mitokondriell dysfunktion. Vidare hade kombinationen av rGO-Ag och TSA en mer uttalad effekt på DNA-fragmentering och dubbelsträngsbrott, och så småningom inducerad apoptos.

     • Du drar för långa slutsatser av en tidig undersökning. Det står att metod möjligen kan börja användas.

      Therefore, this combination chemotherapy could be possibly used in advanced cancers that are not suitable for radiation therapy or surgical treatment and facilitate overcoming tumor resistance and disease progression.

      possibly = möjligen.

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here