Svenska banker och Sveriges regering var djupt inblandade i den kris som drabbade Lettland år 2009.

Läs mer på whitetv.se