Utan att Sverige är militärt hotat från något håll har det uppstått en yvig debatt om Sveriges ställning som alliansfritt land. Steg för steg har politiska beslutsfattare och militärer ökat samverkan med den västliga militäralliansen Nato – utan att det finns några militära hot mot Sverige och utan att varje steg prövats mot bakgrund av Sveriges traditionella ställning som neutralt och fredssinnat.
Man har till och med talat om en smyganslutning till Nato – att de styrande har velat etablera så många ”fakta på marken” att ett beslut om att söka svenskt Nato-medlemskap bara skulle vara en formalitet. Men så långt har det inte gått. Folkopinionen är entydigt mot Nato-anslutning – i Sverige, liksom för övrigt i Finland. Det svenska folket vill som tidigare att landet ska hållas utanför krigiska förvecklingar.
Att det fortsatt finns mycket goda skäl för en sådan hållning belyses genom en rad analyserande – och delvis också agiterande – artiklar i denna motskrift till en pågående ”Nato-offensiv” från politiker, militärer och opinionsbildare.
Läs mer på boken på anarchos.se, Bok: Bevara alliansfriheten – nej till Nato-medlemskap!

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här