Nu när Climategate och andra oegentligheter inom IPCC har kommit i dagen är det hög tid att se på de egentliga orsakerna till varför jordens klimat förändras.

Läs mer om denna bok här