Klockan 17.20 på eftermiddagen den 11 september rasade byggnad 7 i World Trade Center, trots att det inte hade träffats av något plan och bara hade bränder på några få våningar. Anledningen till dess kollaps ansågs vara ett mysterium. I augusti 2008 lade NIST (National Institute of Standards and Technology) fram sin rapport om WTC 7, där man förklarar att ”skälet till kollapsen av World Trade Center 7 är inte längre ett mysterium” och att ”vetenskapen står verkligen bakom det vi har hävdat.”

Genom att visa att ingetdera av deras påståenden är sanna demonstrerar David Ray Griffin att NIST har gjort sig skyldigt till den värsta sortens vetenskapliga falsarium: man fabricerar, förfuskar och ignorerar bevis. Han visar också att NIST:s rapport lämnar det centrala mysteriet olöst: Hur kunde en byggnad, skadad av brand – inte sprängämnen – rasa i fritt fall?

Kommentarer till David Ray Griffins nya bok:

”David Ray Griffin har åstadkommit en fullständig vederläggning av [det officiella] National Institute of Standards and Technology:s teori om World Trade Center 7, enligt vilken byggnaden rasade ihop till följd av en vanlig husbrand. Han visar att NIST genomgående gjort sig skyldigt till vetenskapligt fusk och påpekar att NIST fått ihop sin teori endast genom att hävda ett mirakel: att en skyskrapa med stålskelett kan rasa samman i fritt fall trots att inga sprängmedel använts för att avlägsna dess pelare.”
– Richard Gage, medlem av American Institute of Architects, grundare av Architects & Engineers for 9/11 Truth.

”På basis av mitt vetande och min erfarenhet som ingenjör delar jag fullständigt Dr. Griffins slutsats att NIST:s rapport om WTC 7:s kollaps är pseudovetenskap och innehåller vilseledande och rent ut sagt felaktiga påståenden. Otaliga motsägelser som påpekades av utomstående experter under den officiella undersökningen ignorerades helt, eftersom de inte passade in i NIST:s konstlade förklaring.”
– Jack Keller, medlem av the American Society of Civil Engineers and the National Academy of Engineering.

”Under mina 33 år som forskare i fysik vid Naval Research Laboratory har det varit en stor glädje för mig att få bidra till vetenskapens utveckling utan någon inblandning av laboratoriets tjänstemän. Det bekom mig därför illa att i David Ray Griffins samvetsgrant vetenskapliga bok finna otvetydiga bevis för konsekventa veten-skapliga förfalskningar utförda av ett politiserat NIST. Jag vädjar till president Obama att sätta stopp för denna underminering av vetenskapen vid NIST och tillsätta en ny, oberoende utredning av
11 september-attackerna.”

– David L. Griscon, medlem av the American Association for the Advancement of Science och the American Physical Society

”2004 anklagade över 15.000 vetenskapsmän Bush-administrationen för att ha medverkat till en konsekvent ’förvrängning av vetenskapliga fakta för ensidiga politiska ändamål.’ I den här boken visar D R Griffin att NIST:s rapport präglas av olika typer av vetenskaplig förfalskning, vilka samtliga pekar på en medveten strävan att ignorera de många bevisen för att WTC 7 rasade till följd av en kontrollerad rivning.”
– Earl Staelin, advokat.

”Om man anser det viktigt att USA:s regerings vetenskapliga organ lämnar sannfärdig information till allmänheten, är denna bok av D R Griffin ett måste. Den visar utan skuggan av tvivel att NIST:s rapport om WTC 7:s ’kollaps’ inte gett oss sanningen.”
– Dwain Deets, f d forskningsdirektör vid NASA Dryden Flight Research Center

”Professor Griffins minutiösa dissekering av NIST:s WTC 7-rapport visar exakt hur fullkomligt felaktig och förvrängd dess teori om brandorsakad kollaps är och varför denna enorma byggnads sammanbrott måste ha åstadkommits genom avsiktlig rivning, som endast kan ha iscensatts och verkställts av inhemska krafter.”
– Tony Szamboti, mekanisk ingenjör, tidigare anställd i amerikanska flottan.

”Ännu en gång har D R Griffin tagit sig an en komplicerad del av 9/11-historien och gjort den begriplig. Oavsett om man är en novis i fråga om 11 september eller noggrant följt inkonsekvenserna i regeringens versioner, finner man att Griffins nya bok i hög grad är upplysande.”
– Lorie Van Auken, änka efter Kenneth Van Auken, som dödades vid WTC 1 den 11 september, medlem av The Family Steering Committee for the 9/11 Commission

Boken kan köpas på förlaget Alhambra, Bok: WTC 7 och dess mystiska kollaps

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här