Den 11 september 2001 kl. 8.46 flög ett trafikplan in i World Trade Centers norra torn på Manhattan i New York. Kl. 9.03 flög ett annat plan in i det södra tornet. Kl. 9.38 kraschlandade ett tredje plan in i Pentagon i Washington. Kl. 10.03 — eller 10.06, skillnaden kan ha betydelse — störtade ett fjärde plan i Pennsylvania. Sammanlagt 2986 människor omkom. Ett datum, 11 september, hade blivit en historisk händelse, ”9/11, nine eleven.”

För att utreda händelserna tillsatte USA:s regering en kommission, National Commission on Terrorist Attacks upon the United States, ”9/11 Commission”. 11 septemberkommissionen, som innehöll representanter för både republikaner och demokrater, lämnade sin slutrapport i juli 2004.

Frågorna om vad som hände är många, liksom svaren. Historieskrivningen om 11 september innehåller många motsägande svar, där båda alternativen inte kan vara sanna. David Ray Griffin visar i denna bok att dessa motsägelser existerar. Han lägger inte fram någon konspirationsteori. Han uppmanar helt enkelt USA:s kongress och press att reda ut vad som är sanning.

David Ray Griffin är professor emeritus i religionsfilosofi och teologi vid Claremont School of Theology och Claremont Graduate University. Han har publicerat över 30 böcker, bl a ”Postmodern Politics for a Planet in Crisis”, ”The New Pearl Harbor” och ”Christian Faith and the Truth Behind 9/11: A Call to Reflection and Action”.

Om boken

”Oavsett vad man tror om vem som är ansvariga för 9/11-attackerna, behövs det åtminstone en noggrann, oberoende och fristående undersökning. I den här boken presenterar Griffin 25 relevanta frågor — motsägelser som kräver ärliga svar.”

Jim Hightower, författare till ”Swim against the Current”

”David Ray Griffin … har framlagt de inte sällan otroliga men sanna detaljerna i 25 grundläggande motsägelser i Bushadministrationens rapport om 9/11. Denna bok, som baseras på noggrann forskning men är skriven i en flyhänt och lättläst stil, kullkastar helt uppfattningen att 9/11-kommissionens rapport presenterar en korrekt redogörelse för vad som hände den 11 september. Den visar fullständigt klart behovet av en ny undersökning.”

Bill Christison, f d CIA-tjänsteman

”Mo