Under lång tid har åsikterna kring nedstängningspolitiken varit snävt likriktade i massmedia i Sverige. Nu konstaterar dock även en Bonniertidning i form av Sydsvenskans kulturskribent Johan Anderberg att Sveriges låga dödstal pekar på att miljontals människor världen över levt i ofrihet till ingen nytta.

Sveriges låga dödstal är en obekväm sanning för medier och makthavare i flera länder. De visar att miljontals människor har levt i ofrihet till ingen nytta,” inleder Anderberg sin kulturartikel.

Läs mer på nyadagbladet.se