Galna ko-sjukan som heter Creutzfeldt–Jakobs sjukdom när det gäller människor är en prionsjukdom men är inte lika bekant och skrämmande som benämningen galna ko-sjukan.

Om det vi nu ser tecken på beror på vacciner mot covid-19 bör vi bli riktigt skrämda. I New Brunswick Kanada har man nämligen öppnat en klinik för 47 personer som drabbats av en mystisk hjärnsjukdom.

Det kan naturligtvis bero på något annat då första fallen kom 2015 men forskare har tidigare gett uttryck för oro över att vaccinerna kan leda till prionsjukdomar.

Trots fall från 2015 kan man inte utesluta att det är kopplat till forskningen kring coronavirus som man vet pågått i både USA och Kanada under en längre tid innan det förbjöds och flyttades till Wuhan. Kan mycket väl vara orsak till mystiska utbrott av luftvägsinfektioner innan ”pandemin”.

Bild av Sbrandner

palbergstrom.com