I Sverige finns det personer som hävdar att bränderna i Australien, har uppkommit på grund av klimatförändringarna. Men polisen i Australien har konstatera att de är anlagda. Dessa personer i Sverige menar att bränderna skapar ett eget klimat. Det kan möjligen vara så, när bränderna tagit fart, men innan dess, uppkom bränder lite varstans. Polisen i Australien har med största sannolikhet bättre koll på hur bränderna uppstår, än svenska spekulanter.

Man kan själv bilda sig en egen uppfattning, genom att granska hur bränderna breder ut sig i Australien, genom att studera NASA satellitbilder, över områdena dag för dag. Man ser tydligt, att även om det inte finns skog mellan bränderna, så uppkommer nya bränder 25- 30 mil i ett nytt skogsområde, alltså ett avstånd som mellan Kalmar och Halmstad.

Mellan åren 2000 och 2018 ser man större bränder främst i nordöstra djungelområdet i oktober 2002, i oktober 2013 och januari 2014. Eftersom det är upp till 20 och 40 mil mellan bränderna kan flertalet vara anlagda av olika skäl, som att bryta nya betsmarker exempelvis. Men det är inte bara i Australien det brinner. Det brinner över stora områden i Kanada och USA, i Ryssland och i Portugal. I Asien bränner man av åkrarna över stora områden.

Alla dessa skogsbränder frigör stora mängder kol som bildar koldioxid. I Ryssland brann ett enda område med lika stor yta som Gotland (3184 km2). Varje kubikmeter skog binder 200 kg kol. Det betyder, att brinner så stora arealer som Gotland, produceras 48 miljoner ton koldioxid. Med många stora bränder, blir det en hel del koldioxid som produceras. Dessa stora bränder har man inte räknat med i det naturliga koldioxidtillskottet, då de inte varit förväntat.

Det finns en diskussion huruvida vi har en klimatuppvärmning eller inte och att den enbart skulle bero på koldioxiden, men den största växthusgasen är vattenånga. Den finns en nytillkommen verksamhet som startade i mitten på 1990-talet. Man började sprida tekniskt tillverkade mikrovågor för mobil- och bredbandskommunikation. Konstgjord strålning innehåller 1000 gånger mer energi. Detta beror på, att film, musik, texter skickas som energi genom luften. Ju mer information man skickar per sekund, desto mer energi innehåller mikrovågsstrålningen. Denna energi absorberas i vattenångan. Det fungerar exakt som i en mikrovågsugn. Denna enorma energimängd som vi nu sprider globalt är inte försumbar, och absolut inte under vinterhalvåret. Man påstår att solens instrålning är mycket högre, men inte ens solens värmestrålning kan passera genom moln och det är mycket moln i atmosfären.

Man har beräknat överskottsenergi i jordens atmosfär till 0,5 watt per kvadratmeter i effekttäthet. Naturlig radiofrekventa strålning är mycket svag, runt 0,000 000 000 000 5 watt per kvadratmeter i medelvärde. Siffran är baserad på solarflux och radiostrålning från universum.  För 5 år sedan, bidrog en så liten stad som Stockholm med 0,007 watt per kvadratmeter i medelvärde från mobilstrålningen, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens mätningar 2013.

Det finns skäl, att räkna med denna tekniska energi som tillförs atmosfären, från alla jordens mikrovågssändare, samt 5G-satelliter och mobiltelefoner. Denna energimängd kan omöjligen vara försumbar. Experterna som förringat utsläppen från industrin, har alltid haft fel i miljöhistorien. Mobilstrålningen är en industriverksamhet som släpper ut mängder av energi i atmosfären.

Solveig Silverin, miljöingenjör

solveig21miljoblogg.wordpress.com

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här