Massmedia och underhållningsindustrin används för att kontrollera mänsklighetens fantasi.

banned.video