En brittisk domstol har beslutat att medborgarjournalisten och Wikileaksgrundaren Julian Assange inte får utlämnas till USA – där han riskerar dödsstraff för spioneri och dataintrång. Anledningen man anger är att en utlämning skulle innebära mycket stora risker för Assanges hälsa.

Julian Assange bedöms ha mycket dålig psykisk hälsa och detta i kombination med att han förmodas utsättas för isolering i ett amerikanskt fängelse gör att den brittiska domstolen bedömer att risken för att han skulle begå självmord är mycket överhängande. Mot den bakgrunden säger man därför nu också blankt nej till en utlämning till USA. Domaren Vanessa Baraitser avvisade flera argument från Assanges advokater, bland annat att USA inte skulle ge honom en rättvis rättegång – men bedömer hälsoskälen som absolut vägande.

Läs mer på nyadagbladet.se, Brittisk domstol: Assange kan inte utlämnas till USA