Från och med den 19 mars 2020 anses inte längre Covid-19 vara en infektionssjukdom som innebär stora konsekvenser för Storbritannien. Coronaviruset betraktas inte som en “högrisksmitta” och den har låg dödlighet. Massmedia rapporterar inte om denna nya och avgörande bedömning med konsekvenser för samhället och coronapaniken.

I utlåtandet på Gov.uk förklaras bakgrunden till varför Covid-19 först betecknades som en högrisksmitta. Det började med att en HCID-grupp i januari 2020 rekommenderade att Covid-19 skulle betraktas som en HCID. Detta baserades på tillgänglig information under de tidiga stadierna av utbrottet.

Nu när mer är känt om coronaviruset har folkhälsoorganen i Storbritannien åter granskat den mest uppdaterade informationen om smittan. Mer tillgänglig information om mortalitetsnivåer visar att dödligheten är låg totalt sett och genom att det numera även finns en större klinisk kunskap har den rådgivande kommittén för farliga patogener (ACDP) beslutat att Covid-19 inte längre bör klassificeras som en HCID.

Utlåtandet gör samtidigt gällande att det effektiva arbetet för att hantera Covid-19-spridningen och de sjuka i Storbritannien ska fortsätta. Alla vårdanställda uppmanas att fortsätta följa de regler som finns eftersom Covid-19 fortfarande är en influensaepidemi i landet.

Den 12 mars 2020 meddelade den brittiska premiärministern Boris Johnson under en en presskonferens att Covid-19 är en allvarlig pandemi. Den 19 mars kom nedgraderingen av smittans farlighet, men ingen presskonferens hölls. Den 25 mars höll Johnson en ny presskonferens där han åter kraftfullt varnade för Covid-19.

Gov.uk listar på sin hemsida exempel på vad man ser är reella högrisksmittor (HCID) och här nämns bland annat: Ebola, Hantavirus, MERS, Fågelinfluensa och SARS. Svininfluensa (influensavirus typ A, subtyp H1N1) som dödade 284,000 människor i världen är inte listad som en HCID.

Läs mer på tv-helse.se

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här