Från och med den 19 mars 2020 anses inte längre Covid-19 vara en infektionssjukdom som innebär stora konsekvenser för Storbritannien. Coronaviruset betraktas inte som en “högrisksmitta” och den har låg dödlighet. Massmedia rapporterar inte om denna nya och avgörande bedömning med konsekvenser för samhället och coronapaniken.

I utlåtandet på Gov.uk förklaras bakgrunden till varför Covid-19 först betecknades som en högrisksmitta. Det började med att en HCID-grupp i januari 2020 rekommenderade att Covid-19 skulle betraktas som en HCID. Detta baserades på tillgänglig information under de tidiga stadierna av utbrottet.

Nu när mer är känt om coronaviruset har folkhälsoorganen i Storbritannien åter granskat den mest uppdaterade informationen om smittan. Mer tillgänglig information om mortalitetsnivåer visar att dödligheten är låg totalt sett och genom att det numera även finns en större klinisk kunskap har den rådgivande kommittén för farliga patogener (ACDP) beslutat att Covid-19 inte längre bör klassificeras som en HCID.

Läs mer på tv-helse.se

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här