Sexåringar får lära sig att ta på sig själva och stimulera sina könsorgan i en ny brittisk utbildning. Kritiker menar att barnen sexualiseras och att de i utbildningen får ta del av material som är direkt olämpligt.

Den nya utbildningen som går under namnet All About Me har godkänts av kommunfullmäktige i Warickshire och kommer att implementeras i 241 grundskolor, skriver Daily Mail.

Läs mer på nyadagbladet.se